Hallitusryhmien europarlamentaarikkojen vetoomus

Tiedote 16.9.2009

Venäjältä vaadittava Espoon sopimuksen ratifiointia ennen hallituksen Nord Stream -päätöstä

Suomalaiset hallitusryhmien Euroopan parlamentin jäsenet yli puoluerajojen ovat huolissaan Vanhasen hallituksen aikeesta myöntää Nord Stream -kaasuputkihankkeelle lupa ilman, että Venäjä on ratifioinut Espoon sopimuksen, joka koskee suurten hankkeiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia. Toistaiseksi Venäjä on vain allekirjoittanut sopimuksen, ei ratifioinut sitä. Parlamentin jäsenet ovat tänään lähettäneet pääministeri Vanhaselle avoimen kirjeen asiasta. (Varsinainen kirje löytyy tämän tiedotteen lopusta.)[:]

Europarlamentaarikot toteavat kirjeessään pääministeri Vanhaselle:
“Valtioneuvosto tekee lähiviikkoina ratkaisun siitä, sallitaanko Nord Stream -kaasuputken rakentaminen Suomen aluevesille. Te olette korostanut, että kaasuputki on “vain ympäristökysymys”. Mielestämme se on keskeinen ja laajakantoinen sellainen. Tämän kaltaisten hankkeiden ympäristövaikutukset tulee selvittää kansainvälisesti juridisesti sitovalla menettelyllä. Siksi Venäjän on ratifioitava vuonna 1991 allekirjoitettu valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleissopimus ja Suomen hallituksen on asetettava tämä kaasuputken rakentamisluvan käsittelyn ehdoksi.”

Kirjeen ovat suomalaisista Euroopan parlamentin jäsenistä allekirjoittaneet Hautala, Itälä, Haglund, Hassi, Jäätteenmäki, Korhola ja Pietikäinen.

Lisätietoja: Hautalan tiedottaja Anne Hildén gsm +32 47 373 5136 ja Itälä gsm +32 473 812 359

Hallituspuolueiden europarlamentaarikoiden vetoomus
16.9.2009

Pääministeri Matti Vanhanen,

Valtioneuvosto tekee lähiviikkoina ratkaisun siitä, sallitaanko Nord Stream -kaasuputken rakentaminen Suomen aluevesille. Te olette korostanut, että kaasuputki on “vain ympäristökysymys”. Mielestämme se on keskeinen ja laajakantoinen sellainen. Tämän kaltaisten hankkeiden ympäristövaikutukset tulee selvittää kansainvälisesti juridisesti sitovalla menettelyllä. Siksi Venäjän on ratifioitava vuonna 1991 allekirjoitettu valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleissopimus ja Suomen hallituksen on asetettava tämä kaasuputken rakentamisluvan käsittelyn ehdoksi.

Espoon sopimuksella osapuolet ovat sitoutuneet selvittämään etukäteen suurten hankkeiden rajat ylittävät ympäristövaikutukset ja kertomaan niistä sekä omille kansalaisilleen että naapurimaille. Venäjä on siis allekirjoittanut sopimuksen, muttei ratifioinut sitä. Vaikka Venäjä on vaatinut aikaisemmin Suomelta sopimuksen hengessä toimimista esimerkiksi Imatran kaasuvoimalahankkeen yhteydessä, Venäjä itse toimii sopimuksen mukaan vain silloin kun sille sopii. Koivisto-Primorskin öljysataman rakentamiseen liittyvien kokemusten perusteella tiedämme, ettei tämä riitä. Panokset ovat liian kovat. Esimerkiksi Itämerelle haitallisista hankkeista on saatava tietää ennen, kun on jo liian myöhäistä.

Kaasuputken tapauksessa Venäjä on noudattanut Espoon sopimuksen sääntöjä vapaaehtoisesti. Esimerkiksi duuman luonnonvaravaliokunnan puheenjohtaja Natalia Komarova on todennut, että kokemus Espoon sopimuksen mukaisesti toimimisesta on antanut vahvan yllykkeen Venäjän ympäristölainsäädännön nostamiselle kansainvälisten sitoumusten edellyttämälle tasolle (RusBusinessNews 22.4.2009). Nyt Moskovassa tarvittaisiin ratkaiseva sysäys.

Mikäli Venäjä ratifioisi Espoon sopimuksen, hyötyjä olisi nimenomaan ympäristömme, Itämeri mukaan lukien. Syksyn 2009 mahdollisuus on ainutkertainen, eikä sitä tule hukata.

Facebook
Twitter
WhatsApp