GM-rapsin salakuljettajat vastuuseen

Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautala ihmettelee, miksi Suomen viranomaiset hymistelevät Etelä-Suomessa paljastunutta Mildolan sopimusviljelijöiden laitonta geenimuunnellun rapsin viljelyä. Tämä rapsi on kehitetty kestämään rikkakasvimyrkkyä. Hautalan mielestä tapaus osoittaa vakavaa välinpitämättömyyttä valvovien viranomaisten taholta: [:] “Viranomaiset ovat ilmeisesti täysin tyytyväisiä Mildolan toimitusjohtajan ilmoitukseen, että geenimuunnelluista siemenistä syntynyt sato on jo syöty, eikä se aiheuttanut vaaraa kuluttajille. Jos viranomaiset ottaisivat EU:ssa geenimuuntelusta käydyn kiivaan keskustelun vakavasti, he vaatisivat tarkempia selvityksiä tapahtuneesta. Ja jos viranomaiset suhtautuisivat vakavasti varovaisuusperiaatteeseen, he vaatisivat tilille maahantuotujen siementen toimittajia, koska toiminta oli täysin laitonta”, Hautala toteaa. Geenirapsin laittoman viljelyn paljastuminen saattaa vahingoittaa Suomen ja koko EU:n maatalouden mainetta. Satojen tuhoaminen aiheuttaa menetyksiä viljelijöille ja maahantuojat tulisi asettaa korvausvelvollisiksi. Hautala näkee taustalla myös bioteollisuuden pyrkimyksen romuttaa EU:n tiukat geenimuunneltuja viljelykasveja ja uuselintarvikkeita koskevat säädökset. “Kanadalaisen yrityksen viiteen EU-maahan salakuljettama saastunut rapsi on todennäköisesti alkusoittoa suuremmalle hankkeelle. Geenitekniikkaan erikoistuneet yritykset pyrkivät todistamaan, ettei geenimuunneltuja siemeniä pystytä pitämään täysin erossa tavanomaisista siemenistä. Tähän halpaan EU-maat eivät saa mennä.” Teollisuus on esittänyt, että viljelykasvien kohdalla sovellettaisiin samaa geenimuuntelusta saastumattoman tuotteen yhden prosentin kynnystä kuin uuselintarvikkeissa. Tämä on Hautalan mielestä kestämätön ajatus. Viljelykasvit pystyvät risteytymään luonnossa ja muuttamaan geeniperimää peruuttamattomasti. Uuselintarvikkeet taas vaikuttavat ihmisten elimistössä. “Japani on juuri ilmoittanut aikeestaan tutkia kaikki maahan tuotavat maissierät mahdollisen geenimuunnellun aineksen varalta. Tämä edustaa tervetullutta tiukkaa kontrollia. Sitä tarvitaan, jotta mahdolliset kielteiset vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön ehditään vahvistaa tieteellisissä tutkimuksissa”, Hautala huomauttaa. Suomen tullilaboratorion tekemät tutkimukset paljastivat viime vuonna jo 30 geenitekniikalla muunnettua soijaa tai maissia sisältänyttä tuontierää. Osa tuotteista päätyi myyntiin ilman lain velvoittamaa merkintää ja siten ilman kuluttajansuojaa.

Facebook
Twitter
WhatsApp