Glyfosaatti: iso voitto avoimuudelle!

Joko kuulit? Euroopan unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiaan Hautala ym. v. EFSA, ja se ratkaisu on voitto kansalaisille!

Pyysimme kolmen muun vihreän mepin kanssa tuomioistuinta selvittämään, tuleeko Euroopan ruokaturvallisuusvirasto EFSA:n julkistaa tutkimukset, joihin glyfosaatin turvallisuusarviointi perustuu. EFSA ei ole arvioinut glyfosaattia vaaralliseksi, mutta tutkimukset, joihin arvio perustuu, ovat tähän asti olleet salaisia. Niitä ei siis ole voinut tieteellisesti vertaisarvioida. Torjunta-aineiden tuottajat teettävät tutkimukset itse, eli tässä tapauksessa Monsanto.

Näin ei enää ole! Tuomioistuimen ratkaisun myötä on selvää, että ympäristöpäästöihin liittyvän tiedon julkaiseminen menee kaupallisten intressien edelle. Viimein suuryritysten teettämiä selvityksiä voidaan vertaisarvioida.

Tämä on iso asia avoimuudelle.

 

Facebook
Twitter
WhatsApp