Gatajevit: “EU-oikeusmurha edelleen vaarana”

Euroopan parlamentin ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtaja Heidi Hautala on tyytyväinen Helsingin käräjäoikeuden 25.1.2010 päätökseen[:]

 niin sanotussa Groznyin enkelin asiassa. Käräjäoikeus kieltäytyi luovuttamasta Hadizhat Gatajevaa ja hänen miestään Malik Gatajevia Liettuaan, jossa heitä odottavat kyseenalaisin perustein annetut vankeustuomiot. Käräjäoikeus perusteli päätöstä etenkin sillä, että Gatajevien turvapaikkahakemusten käsittely on kesken Suomessa.

[:]

– Tuomioistuin on kantanut vastuunsa perusoikeuksien suojelijana. Käräjäoikeus on perusteluissaan huomioinut muun muassa Gatajevien kasvattityttären kertomuksen, jonka mukaan Liettuan turvallisuuspoliisi on uhkaamalla ja taivuttelemalla saanut tämän valehtelemaan oikeudessa vanhempiaan vastaan, Hautala toteaa päätökseen perehdyttyään.

Luovutusvaatimus perustuu ns. eurooppalaiseen pidätysmääräykseen. Euroopan parlamentin sisä- ja oikeusasioiden valiokunnan ainoana suomalaisedustajana Hautala on kiinnittänyt huomiota järjestelmän puutteisiin muun muassa viime viikon Strasbourgin täysistunnon puheenvuorossaan, jossa hän käytti Gatajev-tapausta varoittavana esimerkkinä.

– Tapaus todistaa, että eurooppalainen pidätysmääräys on rakennettu hiekalle. On oletettu, että jäsenvaltiot voivat luottaa toistensa oikeusjärjestelmiin. Nyt näytösoikeudenkäynnin perusteella tuomitut ihmiset tulisi siis luovuttaa mukisematta Suomesta toiseen EU-maahan, vaikka on käynyt selväksi, että turvallisuuspoliisin lonkerot ulottuvat oikeuslaitokseen asti.

– Pidätysmääräyksen tulisi tukea oikeusvaltiota, ei heikentää sitä. Kun eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä sovittiin vuonna 2001, Euroopan parlamentti vaati alusta asti luomaan oikeusprosesseille yhteiset miniminormit. Ilman niitä EU-valtioiden keskinäiselle luottamukselle ei ole perustaa, Hautala painottaa.

Syyttäjä on ilmoittanut valittavansa päätöksestä, joten tapaus siirtyy käsiteltäväksi korkeimpaan oikeuteen. Korkeimmalla oikeudella on maaliskuun alkuun asti aikaa tehdä päätös. On vielä mahdollista, että KKO tekee pidätysmääräystä koskevan puitepäätöksen tulkinnasta ennakkoratkaisupyynnön EU-tuomioistuimelle.

– Toistaiseksi EU-avusteisen oikeusmurhan mahdollisuus on edelleen olemassa Gatajevien tapauksessa. Pidätysmääräysjärjestelmän ja EU:n oikeudellisen yhteistyön uskottavuus edellyttävät, että käräjäoikeuden tulkinta pysyy voimassa myös myöhemmissä oikeusasteissa.

Facebook
Twitter
WhatsApp