Finnfundin rahoissa verta

Ihmisoikeuspuolustajan Berta Cáceresin murha Hondurasissa on yksi karu esimerkki lisää ihmisoikeuksien ja oikeusjärjestelmän tilasta Keski-Amerikassa. Murha tutkittava riippumattomasti ja tutkinnan on ulotuttava kaikille hallinnon tasoille.

Rankaisemattomuuden kulttuuri on syöpynyt syvälle niin Meksikossa kuin Keski-Amerikan pikkuvaltioissakin. Yrityssektorin ja hallitusten läheiset suhteet varmistavat sen, että hankkeiden vaikutuksista alkuperäiskansoihin tai ympäristöön ei tarvitse välittää. Kaikenlaiset esteet raivataan tieltä.

Vain viikkoja ennen Cáceresin murhaa neljä lenca-johtajaa oli tapettu. Cáceresia itseään oli uhkailtu vuosia ilman, että Hondurasin hallitus olisi huolehtinut hänen suojelemisestaan. Se suojeli Desaa, patohankkeen toteuttavaa yritystä ja on joko suoraan tai välillisesti siunannut murhat.

Berta Cáceres oli kansainvälisestikin palkittu ympäristöaktivisti ja yksi Agua Zarcan patohankkeen keskeisiä vastustajia. Patoa on aloitettu rakentamaan Gualcarque-joelle, joka on lencojen pyhää maata. Alueen luonto, kasvit ja eläimet ovat ainutlaatuisia. Lencat ovat asuneet mailla vuosisatoja ja saaneet luonnosta elantonsa, veden, ruoan ja lääkkeet. Hondurasin hallitus yksityisti joen laittomasti vuonna 2010 ja antoi sen Desalle 20 vuodeksi.

Pato on kymmenien miljoonien eurojen rakennushanke. Hondurasin hallituksen ja vesivoimayhtiö Desan lisäksi mukana on joukko paikallisia ja kansainvälisiä yrityksiä, kuten Siemensin Voith Hydro. Hanketta rahoittavat alueelliset ja kansainväliset rahoittajat, joiden joukossa on Finnfund.

Finnfund on suhtautunut hankkeen ympärillä tehtyihin ihmisoikeusrikkomuksiin välinpitämättömästi. Sen mukaan hankkeen vaikutusarviointi on tehty esimerkillisesti eikä hankkeella ole käytännössä vaikutusta paikallisten elinolosuhteisiin tai luonnon monimuotoisuuteen. Se ei myöskään myönnä, että Cáceresin murha liittyisi mitenkään hankkeeseen.

Jo vuosia hallituksen puolisotilaalliset joukot ovat uhkailleet ja pelotelleet alueen asukkaita ja pitäneet siten huolta, ettei kuulemisia tarvita. Berta Cáceresin perustaman lencojen oikeuksia ajavan järjestön, Copinhin edustajista useita on tapettu. Onko Finnfund todella näin tietämätön Keski-Amerikan olosuhteista vai täysin välinpitämätön ihmisoikeusrikkomuksia ja murhia kohtaan?

Honduras on ratifioinut kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen 169, jonka mukaan hallitusten tehtävä on suojella ja puolustaa alkuperäisasukkaiden oikeuksia. Se rikkoo kuitenkin sopimusta räikeästi. Kehitysministerimme Toivakka vain pahoitteli murhaa, mutta ei nähnyt aihetta vetäytyä hankkeesta. Finnfund onneksi ilmoitti hankkeen hollantilaisen päärahoittajan päätöksen mukaisesti keskeyttävänsä myös rahoituksen hankkeelle. Jos Suomi ja muut rahoittajat jatkaisivat yhteistyötä kuin mitään ei olisi tapahtunut, he osoittaisivat hyväksyvänsä murhat.

Julkaistu Voima-lehdessä 3/2016

Facebook
Twitter
WhatsApp