EU:ssa tarvitaan yhteistä vastuunjakoa maahanmuuttajista

EU-maissa käydään vilkasta keskustelua Pohjois-Afrikan siirtolaisista ja turvapaikanhakijoista liittyen arabimaiden viimeaikaisiin tapahtumiin. Myös Euroopan parlamentti keskusteli asiasta tällä viikolla täysistunnossa Strasbourgissa. Euroopan parlamentin ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtaja Heidi Hautala haluaa muistuttaa, että suuret pakolaisaallot eivät suuntaudu EU-maihin, vaan Libyan lähialueille.[:]

– Libyasta on paennut sodan takia tähän mennessä 440 000 ihmistä. EU-maihin on Pohjois-Afrikasta tullut noin 22 000. Painetta EU:ta kohtaan ei tule liioitella, vaan kohdistaa huomio siihen, miten autamme humanitäärisen avun kautta pakoon lähteneitä Libyassa ja sen naapurimaissa, joissa suurin osa paenneista on, korostaa Hautala.

Apuun tarvitaan lisäpanoksia jo myönnetyn 30 miljoonan euron lisäksi. Tämän aamuinen traaginen laivaonnettomuus Italian rannikolla muistuttaa siitä, että silmiä ei voi ummistaa avun tarpeelta. Tämän hetkisen tiedon mukaan ilmeisesti ainakin 15 ihmistä on kuollut ja 130 kateissa, sanoo Hautala.    

– Euroopassa tarvitaan solidaarisempaa otetta maahanmuuttoon. Muiden EU-jäsenmaiden on autettava Italiaa ja Maltaa, jonne siirtolaiset saapuvat. Vastuunjaosta kaikkien EU-maiden kesken on sovittava selvästi. Parlamentti vahvisti tämän linjan eilen[1], kommentoi Hautala.

– EU-maihin tulleiden osalta on tutkittava, ovatko he kansainvälisen suojelun tarpeessa, ennen kuin palauttamista Libyaan voidaan alkaa harkita, muistuttaa Hautala. 

Hautala korostaa tarvetta luoda EU:lla uusi yhteinen turvapaikkajärjestelmä. Jäsenmaiden pitää lopettaa jarruttelu tässä hankkeessa, jonka piti suunnitelmien mukaan olla valmis vuoteen 2012 mennessä. Komission ja jäsenmaiden tulee nyt varautua ennalta mahdollisesti laajempaankin maahanmuutto aaltoon ottamalla käyttöön väliaikaisen suojelun mekanismi, joka on hyväksytty vuonna 2001.


[1] Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina päätöslauselman epävakauden aiheuttamista muuttovirroista: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0075&language=FI&mode=XML

Facebook
Twitter
WhatsApp