Euroopan turvapaikkajärjestelmä haaksirikossa

Tänään keskusteltiin täysistunnossa Euroopan turvapaikkapolitiikan tilanteesta. Tammikuussa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin päätti, että Belgia ei olisi saanut palauttaa afganistanilaista turvapaikanhakijaa Kreikkaan. Kreikassa turvapaikanhakijoiden tilanne on niin huono, että palauttaminen on Euroopan ihmisoikeussopimusta vastaan. Suomikin päätti lopettaa käännytykset tammikuussa.[:]

Onneksi komissaari Cecilia Malmström avauspuheenvuorossaan totesi, että tarvitsemme uuden turvapaikkajärjestelmän. Hän kuitenkin ei tuominnut täysin nykyistä Dublin-järjestelmää, jonka mukaan EU:ssa turvapaikanhakija pitää palauttaa siihen maahan, johon hän on ensimmäiseksi saapunut. Malmström myönsi, että parantamisen varaa on.

Tuomio tekee selväksi, että koko Dublin II-järjestelmä on toimimattomana uudistettava. Nyt vastuuta turvapaikanhakijoista pallotellaan mailta toisille ja maastaan pakoon lähteneet joutuvat tämän uhriksi.

Jotkut kuitenkin tulkitsevat kummallisella tavalla tammikuun tuomiota. Tänään sitoutumaton hollantilainen meppi Barry Madlener väitti 99 prosenttia turvapaikanhakijoista käyttävän järjestelmää väärin ja että ratkaisuna on muuri Kreikan rajalle! Vihreiden Judith Sargentinin mukaan Hollannin oikeusministeri olisi kehottanut Kreikkaa sulkemaan rajat. Tällaiset ratkaisut eivät ota huomioon sitä, että EU perustuu kaikkien – mukaan luettuna turvapaikanhakijoiden – perusoikeuksien kunnioittamiselle.

Tuomiota ei pidä tulkita myöskään siten, että Kreikka on täysin epäonnistunut ja muut maat taas osaavat hoitaa asiansa. Jotta turvapaikanhakijat eivät joudu epäinhimillisen kohtelun armoille, tarvitsee Kreikka apua tilanteensa järjestämisessä. Koska Kreikka sattuu olemaan turvapaikanhakijoiden reitin alkupäässä, on muiden maiden kannettava solidaarisesti osansa turvapaikka-anomusten käsittelystä. Dublin-järjestelmään tarvitaan solidaarisuuslauseke.

Keskustelussa sekä mepit että komissaari vetosivat selkeästi neuvostoon, että sen on löydettävä yhteinen sävel turvapaikkajärjestelmän uudistamiseen. Uudistuksen pitäisi olla valmis 2012. Tarvitsemme solidaarisen, oikeudenmukaisen ja inhimillisen järjestelmän, joka pystyy vastaamaan nopeasti tilanteisiin, jollainen on nyt meneillään esimerkiksi Lampedusan saarella.

Facebook
Twitter
WhatsApp