Euroopan investointipankki ei saa toimia kehitystä vastaan

Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunnassa käsiteltiin tällä viikolla raporttia Euroopan investointipankista [:](EIP). EIP on rahoituslaitos, joka myöntää lainoja EU:n kannalta merkittävien julkisen ja yksityisen sektorin hankkeiden rahoittamiseen sekä unionin sisällä että ulkopuolella. Euroopan parlamentti myöntää yhdessä neuvoston kanssa EIP:lle takuun, joka kattaa EU:n ulkopuolella EU:n ulkopolitiikan tukemiseksi toteutettaviin lainoihin liittyvät riskit.

 

Valiokunnan keskustelussa Hautala korosti erityisesti investointipankin toiminnan avoimuutta. Hautalan esittää, että kaikki EIP:n projektitiedot, mukaan lukien arvioinnit, on julkistettava ja että kansalaisia on kuultava lainoitettavia projekteja valittaessa. Hautala myös vaatii, että EIP arvioi vuosikertomuksessaan, miten yhteistyö Euroopan oikeusasiamiehen kanssa on toiminut.

 

Euroopan investointipankin toiminnan tulee olla linjassa EU:n ulkopoliittisten tavoitteiden kanssa, kuten ihmisoikeuspuolustajien tukemisen, vuosituhattavoitteiden ja ilmastonmuutoksen vastaisen kamppailun. Näin on myös todennut myös Euroopan unionin tuomioistuin.

 

Tämä johdonmukaisuus pitää toteutua myös käytännössä, minkä vuoksi komission ja EIP:n on arvioitava hankkeiden ihmisoikeus-, konflikti-, ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset. Ei voi enää olla niin, että investointipankin vesivoimalaprojektit todellisuudessa tuhoavat luontoa ja vaikeuttavat rajavaltioiden vedensaantia. Hautalan mielestä parlamentin tulee myös velvoittaa EIP monitoroimaan lainoitettavia hankkeita ja keskeyttämään tuki haitallisille projekteille. Investointipankissa tarvitaan lisää osaamista ja koulutusta ihmisoikeuksista, ympäristövaikutuksista ja konfliktien ennaltaehkäisystä.

Facebook
Twitter
WhatsApp