EU:n laajuinen yritysvastuulaki käänteentekevä saavutus ihmisoikeuksille ja ympäristölle

Vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala on tyytyväinen komission tänään julkaistuun esitykseen yritysvastuun sitovaksi sääntelyksi. Esityksessä EU:n alueella toimiville suurille yrityksille asetetaan velvollisuus huolehtia ihmisoikeuksien ja ympäristön kunnioittamisesta globaaleissa arvoketjuissa.

“Komission esitys on vastuullisuuden vallankumous ja iso askel kohti globaaleja sääntöjä. On tärkeää, että lainsäädäntö kattaa koko tuotantoketjun ja sisältää selkeät sanktiot niissä tilanteissa, joissa yritys ei ole noudattanut asianmukaista huolellisuutta. Komissio on ottanut esityksessään hyvin huomioon nämä vaatimukset, joita muun muassa Euroopan parlamentti on painottanut“, Hautala sanoo.  

Esitys kattaa suuret yritykset alasta riippumatta sekä riskialoilla toimivat yritykset, joiden työntekijämäärä on 250–500 ja liikevaihto yli 40 miljoonaa euroa. Riskialaksi ihmisoikeuksien ja ympäristön kannalta on määritelty muun muassa vaate- ja tekstiiliteollisuus.

Lainsäädännön kattamille yrityksille asetetaan niin sanottu huolellisuusvelvoite. Yritysten on pystyttävä osoittamaan, että ne ovat ryhtyneet riittäviin toimiin ihmisoikeusloukkausten ja ympäristötuhojen ehkäisemiseksi arvoketjuissaan. Suomessa toimivista yrityksistä esityksen piirissä olisivat muun muassa Fazer, Fiskars ja Marimekko, mutta ei esimerkiksi Finlayson tai Nanso.   

Lainsäädäntö tulee koskettamaan myös PK-yrityksiä

“Lainsäädäntö tulee koskettamaan epäsuorasti myös ainakin niitä PK-yrityksiä, jotka toimivat suurten yritysten alihankkijoina. Kyseessä on merkittävä ajattelutavan muutos kohti yritysvastuun sitovaa sääntelyä. Tähän on kaikkien yritysten, koosta riippumatta, syytä valmistautua. Parlamentissa on syytä pohtia, miten PK-yritykset otettaisiin mukaan tähän sääntelyyn”, Hautala toteaa.  

“Komission esityksessä velvoitetaan myös yrityksen ylin johto huolehtimaan vastuullisuuden toteutumisesta. Vastuullisuuden täytyy jatkossa olla yritystoiminnan keskiössä ja sen tulee näkyä myös johdon palkitsemisessa”, Hautala jatkaa.

Yritysvastuun sitovalle sääntelylle on vahva tuki vastuullisuuteen panostaneiden yritysten parissa. Helmikuussa yli 100 yritystä ja yhteisöä, mukaan lukien IKEA, Danone ja Ericsson, vaativat komissiolta esityksen pikaista julkaisua. 

Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan on kirjattu tavoite kansallisen yritysvastuulainsäädännön edistämisestä. Asiasta vastaava työministeri Tuula Haatainen ilmoitti helmikuussa esittelevänsä hallituspuolueille lakihankkeen, joka olisi mahdollista toteuttaa vielä tällä hallituskaudella.

“Komission esitys menee nyt parlamentin ja jäsenmaiden käsittelyyn. On tärkeää, että Suomessa hallitus jatkaa myös kansallisen yritysvastuulain valmistelua. Kunnianhimoiset kansalliset lait toimivat hyvänä mittapuuna ja kirittäjänä EU:n laajuiselle sääntelylle, jonka kautta yritysten pelikenttä lopulta tasataan”, Hautala painottaa.

Facebook
Twitter
WhatsApp