EU:n kuluttajalainsäädäntö kohdallaan

///Kotitalous 6/04

Vihreiden kansanedustaja, entinen europarlamentaarikko Heidi Hautala kokee EU:n sisäisen kuluttajalainsäädännön olevan jo hyvällä tolalla ainakin elintarvikkeista puhuttaessa. Kehitystä tarvitaan, mutta kuluttajat ovat sisämarkkinoilla tasa-arvoisessa asemassa.[:]

– Suomessa kuluttajan asema on samanlainen kuin muissakin EU-maissa. Elintarvikkeiden valvonta saattaa tosin pelata meillä paremmin. Valitettavasti joistakin pohjoismaisista käytännöistä jouduttiin luopumaan EU-jäsenyyden myötä, mutta niitä ollaan ehkä nyt saamassa takaisin. Meillä on kuitenkin tehty hyvää yhteystyötä elintarviketeollisuuden sekä kuluttaja- ja terveysviranomaisten kesken. Esimerkiksi käyvät Sydänmerkki-tuotteet. Tämä on vapaaehtoista toimeen tarttumista, jolle pitää antaa arvoa, miettii Heidi Hautala.

Terveysvaikutteiset tuotteet ovat Heidi Hautalan mielestä konkreettista kuluttajapolitiikkaa. Tutkitut tuotteet ovat turvallisia valintoja. Esimerkiksi kevyt-sanaan käytetään hänen mielestään aivan liian vähin perusteluin ja harhaanjohtavasti.

– Kuluttajien valinnat varsinkin elintarvikkeissa ovat selkeitä kannanottoja, joihin elintarviketeollisuuden ja päättäjien kannattaa suhtautua vakavasti, toteaa Heidi Hautala ja viittaa menossa olevaan keskusteluun geenimuunneltujen elintarvikkeiden kuten EU:n markkinoilla sallitun maissin käyttämisestä.

– Pakollinen pakkausmerkintä geenimuunnellusta raaka-aineesta, vaikka sitä ei enää lopputuotteessa olisikaan,  tuli voimaan keväällä. Tämä oli yllättävän nopea asennemuutos EU:ssa.

Ruoka poliittisena teemana

Heidi Hautalan mielestä ruoka, terveys ja ympäristö muodostavat tärkeän kolmion.

– Nyt ruokakeskusteluun suhtaudutaan vakavasti. Vielä 70-luvulla aihe ei kiinnostanut, mutta 90-luvulla ruoasta ja terveydestä tuli poliittinen teema. Ruoka liitty terveellisiin elämäntapoihin, jotka vaikuttavat laajasti. Siinä on kyse niin terveydenhuollon jonoista, hoitotakuusta kuin aikuisiän diabeteksestäkin ja muista hyvinvoinnin sivutuotteista. Kun tuetaan terveellisiä ruokailutottumuksia ja liikuntaa, voidaan ehkäistä esimerkiksi terveysbudjetin paisumista.

Tähän keskusteluun liittyy kuluttajien jakautuminen kahtia. Toinen ryhmä panostaa tietoisesti terveyteensä ja ottaa siitä vastuun, kun toinen ääripää ohjautuu epäterveellisiin valintoihin.

– Esimerkiksi Britanniassa tähän on alettu puuttua, ja elintarviketeollisuutta halutaan vastuuseen muun muassa ylipainoa aiheuttavasta roskaruosta.

Tuotteiden alkuperä esiin

Heidi Hautala on huolissaan nuorten taantuneesta suhteesta ruokaan. Esimerkiksi vihannesten syönti on vähentynyt.

– Kaupalliset paineet ohjaavat nuorten ravintotottumuksia epäterveelliseen suuntaan. Käytössä on harhaanjohtavia markkinointikeinoja, jotka tulee nostaa eettiseen tarkasteluun. Tämä on sellainen asia, missä tarvitaan kansalaiskeskustelua ja kansalaisjärjestöjen aktiivista otetta.

Kuluttajien aktiivisuus sai 90-luvulla aikaan suuria muutoksia. Kun Euroopan ruokaskandaalit tulivat julkisuuteen, muodostui elintarvikkeiden puhtaudesta kuuma kysymys Euroopan parlamentissa.

– Oli ennennäkemätöntä kuinka nopeasti parlamentissa saatiin aikaiseksi uudenlaista elintarvikkeiden sääntelyä. Todettiin, että kuluttajilla on oikeus saada tietää, mitä suuhunsa pistävät. Tästä sai alkunsa myös se, että nyt kuluttajien on aikaisempaa helpompi ottaa selville koko tuotantoketju pellolta haarukkaan.

– Myös suurkeittiöissä pitäisi terävöittää tiedottamista. Esimerkiksi suurten ketjujen henkilöstöravintoloissa tulisi henkilökunnan tietää, mistä raaka-aineet ovat peräisin, vaikka hankinnat olisikin keskitetty. Asiakkaiden tulisi myös kysellä enemmän ruoan alkuperästä.

Nykyistä selkeämpiä pakkausmerkintöjä

Heidi Hautala pitää kansanedustaja Tuija Braxin kanssa tekemäänsä ehdotusta pakkausmerkintöjen konkretisoimisesta esimerkkinä siitä, kuinka yksinkertaisin keinoin kuluttajille voidaan antaa tietoa ja keinoja terveellisempiin valintoihin.

Elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen uudistuksen yhteydessä pakkauksiin merkittäisiin sokeripala- ja voinappisymbolein tuotteen sisältämä sokeri- ja rasvamäärä. Heidi Hautala uskoo, että Euroopan parlamenttikin voisi kiinnostua uudenlaisista pakkausmerkinnöistä. Tukea voisi saada muista Pohjoismaista ja Britanniasta.

Tukirengas on hyvä foorumi

Heidi Hautala on ollut aktiivisesti mukana Eduskunnan Kotitalouden tukirenkaan toiminnassa.

– Tukirengas on hyvä foorumi tavata kotitalousopettajia. Kannatan kaikkea “henkiinjäämistä” tukevaa opetusta. On hienoa, että kotitalous on valinnaisaineena niin suosittua.

Hänen mielestään tukirenkaassa voisi tuoda enemmän esiin ruokapoliittisia aspekteja.

– Tarvitaan modernia suhtautumista ohjaustyöhön. Tukirenkaan toiminnalla voidaan vaikuttaa esimerkiksi lainsäädäntöön.

Facebook
Twitter
WhatsApp