EU:n ei tule hyväksyä turvallisten lähtömaiden luetteloa – Luettelo estäisi turvapaikkahakemusten yksilöllisen tutkinnan

EU:n oikeus- ja sisäasiainministerit aikovat hyväksyä kesäkuun alussa (1.- 2.6.) komission ehdotuksen yhteiseksi turvallisten alkuperämaiden vähimmäisluetteloksi. Suomi on aiemmin suhtautunut varauksellisesti luetteloehdotukseen, mutta luopunut kannastaan Suomen EU:n puheenjohtajuuskauden nimissä.

Eduskunnan suuressa valiokunnassa piti tänään äänestää Suomen kannasta. Valiokunnassa Heidi Hautala esitti Anni Sinnemäen kannattamana, että eduskunta ei hyväksyisi hallituksen heikosti perusteltua kannanmuutosta. Valiokunta eikuitenkaan ollut päätösvaltainen ja asiasta ei voitu äänestää.
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Heidi Hautala ja Vihreän liiton varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki katsovat, että Suomen tulee jatkossakin vastustaa turvallisten lähtömaiden luetteloehdotusta ja työskennellä johdonmukaisesti sen puolesta, että luetteloa ei hyväksytä EU:ssa. YK:n pakolaissopimus kieltää syrjimästä ketään alkuperämaan perusteella. Myös Suomen ulkomaalaislaki edellyttää turvapaikkahakemusten yksilöllistä tutkintaa.
– Turvallisten lähtömaiden luettelon hyväksyminen estäisi turvapaikkahakemusten yksilöllisen tutkinnan jatkossa. On kuitenkin muistettava, että mitään maata ei voida pitää turvallisena kaikille kansalaisille kaikissa olosuhteissa. Hakemusten yksilöllinen tutkinta on asetettava jatkossakin ensisijaiseksi, Sinnemäki toteaa.

Ehdotuksen mukaan myös todistustaakka kääntyy, kun hakija määritellään saapuneen turvallisesta lähtömaasta. Tällöin yksittäisen hakijan voi olla lähes mahdotonta esittää pätevää ja riittävässä määrin näyttöä siitä, että maa ei olekaan lähtöoletuksesta huolimatta juuri hänelle turvallinen. Vakavia ihmisoikeusloukkauksia voi esiintyä ja esiintyy kaikissa maissa. Turvallistenlähtömaiden luettelo onkin aiheuttanut suurta vastustusta pakolais- ja ihmisoikeusjärjestöissä.

Tällaisen asian valmistelu vaatisi paljon enemmän aikaa ja eri näkökohtien ja ongelmien arviointia. Turvapaikkamenettely eri EU:n jäsenvaltioissa vaihtelee suuresti. Listan käyttöönotto saattaisi merkitä maantieteellistä varaumaa jonkun maan kansallisessa lainsäädännössä.

– Eräs suuri ongelma on myös, että nyt ei ole esitetty riittävän selkeitä kriteereitä, millä perusteella maita liitetään luetteloon. Vaarana onkin, että luetteloon sisällytetään maita, joissa on heikko ihmisoikeustilanne, Hautala kritisoi.

Turvallisten lähtömaiden luettelo vaatisi lisäksi riittävää säännöstä, jonka mukaan luotettavasti ja itsenäisesti voitaisiin valvoa ja seurata luettelon maiden ihmisoikeustilannetta, jotta mikään hallitus ei voisi käyttää luetteloa humanitaarisena alibina.

Facebook
Twitter
WhatsApp