EU-tuomioistuin pakottaa komission lisäämään avoimuutta

EU:n yleinen tuomioistuin antoi eilen ratkaisun, jonka mukaan EU:n asiakirjoihin tulisi olla pääsy jo lakia laadittaessa. Kyseessä olivat komission lausunnot jäsenmaiden kansallisista teknisistä standardeista ja niiden yhteensopivuudesta EU-lainsäädännön kanssa.

Tuomioistuin vahvisti, että lausuntojen julkistaminen ei vaaranna EU-lainsäädännön tavoitetta. Sen mukaan, päinvastoin, avoimuus kannustaa jäsenvaltioita huolehtimaan, että niiden tekninen sääntely on sopusoinnussa EU-lakien kanssa.

Vihreiden entinen EU-parlamentin jäsen, ruotsalainen Carl Schlyter vaati EU-tuomioistuimessa lausuntojen julkistamista. Suomi ja Ruotsi tukivat Schlyteriä komissiota vastaan.

Heidi Hautala iloitsee tuomioistuimen ratkaisusta ja kiittää myös Suomea ja Ruotsia avoimuuden aktiivisesta puolustamisesta.
“Carl Schlyterin tapaus osoittaa, miten tärkeää on, että kansalaiset käyttävät aktiivisesti keinoja EU:n valvomiseksi. Schlyter vastaan komissio on taas yksi merkittävä askel unionin avoimuuden lisäämisessä.”

Komissio antaa vuosittain satoja yksityiskohtaisia lausuntoja jäsenvaltioiden sääntelyhankkeista. Nämä lausunnot laaditaan ja käsitellään suljettujen ovien takana. Kansalaisilla ei ole ollut pääsyä asiakirjoihin saati tietoa tai vaikutusmahdollisuuksia siihen, mihin toimenpiteisiin jäsenvaltiot lausuntojen perusteella ovat ryhtyneet. Vasta kun sääntely on ollut valmista, asiakirjat on julkistettu.
“Tuomioistuin vahvisti, että avoimuus ei heikennä lainsäädäntöprosessin tavoitetta, vaan että me tarvitsemme sitä lisää. Kyse on luottamuksen rakentamisesta, eikä sitä tehdä suljettujen ovien takana. Kansalaisilla on oikeus tietää ja saada vaikuttaa lainsäädäntöön, joka vaikuttaa heidän elämäänsä”, Hautala toteaa.

Facebook
Twitter
WhatsApp