EU-tuomioistuimen ratkaisu kantaa hedelmää: Bayer avaa glyfosaattitutkimuksensa

Torjunta-ainevalmistaja Bayer ilmoitti eilen avaavansa yli sata omistamaansa glyfosaatin turvallisuutta koskevaa tutkimusta.

Ilmoitus tuli kuukausi sen jälkeen, kun Heidi Hautala ja kolme muuta vihreää meppiä voittivat Euroopan ruokaturvallisuusvirasto EFSA:n oikeudessa asiassa Hautala ym. v. EFSA. Päätös velvoittaa EFSA:a julkistamaan tutkimukset, joihin glyfosaatin turvallisuusarviointi perustuu.

– Bayerin ilmoitus osoittaa, että EU-tuomioistuimen ratkaisulla on jo nyt valtava maailmanlaajuinen vaikutus. Ihmisten terveyteen ja ympäristöön vaikuttavat päätökset on tehtävä avoimesti, tutkittuun ja vertaisarvioituun tietoon perustuen. Salaisten menettelyiden aika todella on ohi, Heidi Hautala kommentoi.

Euroopan unionin yleinen tuomioistuin totesi päätöksessään, että ympäristöpäästöjen julkistamista koskeva yleinen etu menee kaupallisten intressien suojelun edelle.

– Toivon, että avoimuus kuuluu yhä useamman yrityksen toimintatapoihin. EU:n päätöksenteon tulisi pohjautua yhä avoimempaan vuoropuheluun yritysten, tiedeyhteisön ja laajemmin EU-kansalaisten kanssa, Hautala sanoo.

 

Taustaa:

Ilmoituksensa mukaan Bayer, joka omistaa Monsanton, avaa pääsyn 107 kokonaan omistamaansa glyfosaatin turvallisuutta koskeviin tutkimusraporttiin, joita on käytetty EFSA:n glyfosaattia koskevassa lupamenettelyssä.

Bayerin avoimuusaloite ei kuitenkaan kata muiden kuin Bayerin omistamia tutkimuksia, eikä niitä tutkimuksia, jotka Bayer omistaa yhdessä toisten yrityksien kanssa. Suurin osa glyfosaattia koskevista tutkimuksista on edelleen saatavilla vain suoraan EFSA:lle tehtävien asiakirjajulkisuuspyyntöjen kautta, mikä on kuitenkin EU-tuomioistuimen ratkaisun myötä mahdollista.

EU-tuomioistuin antoi 7.3.2019 ratkaisun asiassa Heidi Hautala ym. v  EFSA (T-329/17), jossa olivat Hautalan lisäksi mukana Michele Rivasi (Ranska), Benedek Javor (Unkari) ja Bart Staes (Belgia). Euroopan unionin yleinen tuomioistuin totesi, että Euroopan ruokaturvallisuusvirasto EFSA:n on julkaistava pyydetyt tutkimukset, joihin glyfosaatin turvallisuusarviointi perustuu.

EFSA ei ole luokitellut glyfosaattia vaaralliseksi. Virasto käyttää arvioissaan glyfosaattivalmistajien kuten Bayerin ja Monsanton itse tuottamia tutkimuksia, joita se ei aikaisemmin suostunut yhtiöiden liikesalaisuuksiin vedoten julkaisemaan. EU:n kansalaisilla, tutkijoilla tai Maailman terveysjärjestöllä ei ole aikaisemmin ollut pääsyä EFSA:n käyttämään tutkimustietoon, eikä siten mahdollisuutta esimerkiksi vertaisarviointiin. Tuomioistuimen ratkaisu 7.3.2019 parantaa EFSA:n hallussa olevan tutkimustiedon avoimuutta merkittävästi.

Bayerin ilmoitus >

Tuomioistuimen ratkaisu Heidi Hautala ym. v  EFSA (T-329/17) >

Facebook
Twitter
WhatsApp