EU-tason yritysten huolellisuusvelvoite ulottunee pian koko tuotantoketjuun

Kuva: Anti-Slavery International

Yritysten velvoite huomioida ihmisoikeudet ja ympäristö koko tuotantoketjuissaan on keskeinen vaatimus Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden JURI-valiokunnan mietinnössä. Valiokunta hyväksyi mietinnön äänin 21 puolesta, yksi vastaan ja yksi poissa. Huolellisuusvelvoite-mietinnöstä äänestetään Euroopan parlamentin täysistunnossa maaliskuussa. 

Euroopan parlamentin yritysvastuutyöryhmän puheenjohtaja Heidi Hautala on tyytyväinen poliittisten ryhmien kompromissiin, sillä mietinnössä ihmisoikeudet on määritelty laajasti. Myös ympäristötuhot ja hyvä hallintotapa on sisällytetty vastuullisuuden määritelmään. “EU:n tulee painottaa entistä voimakkaammin ihmisoikeuskysymyksiä uusissa kauppa- ja investointisopimuksissa”, Hautala toteaa.  

Yrityksillä tulee olla tarkka suunnitelma, miten ne estävät pakkotyön kaltaiset ihmisoikeusloukkaukset ja ympäristötuhot myös alihankintaketjuissaan.

Huolellisuusvelvoitteen avulla voidaan myös estää ihmisoikeusloukkauksia. Tämä voisi koskea esimerkiksi uiguurien pakkotyöleireillä tuotettujen kiinalaistuotteiden kieltämistä  EU-markkinoilta. EU:n ja Kiinan neuvottelema investointisopimus ei nykymuodossa sisällä tiukkoja pakkotyön kieltäviä kirjauksia, mutta näihin epäkohtiin voidaan puuttua huolellisuusvelvoitteen avulla. EU-alueelle tuotteita tuovien yritysten pitää seurata tuotantoketjuja alkulähteille asti ja varmistaa, että kolmansissa maissa tapahtuvaan tuotantoon ei liity pakkotyötä, lapsityötä tai ympäristötuhoja. 

Vastuullinen yritystoiminta on keskeisessä roolissa EU:n lähivuosien lainsäädäntöhankkeissa. Valmistelussa on kaikkia Euroopan unionissa toimivia yrityksiä koskeva sääntely. Komission on määrä antaa esitys EU-tason yritysvastuulaista ennen kesää.

Facebook
Twitter
WhatsApp