EU ei saa unohtaa Agenda 2030 -sitoumuksia ja tavoitteita

Euroopan unionin kehitysrahoituksen tilanne ei näytä ruusuiselta hiljattain julkaistun Concord AidWatch 2019 –raportin mukaan. EU-maiden kehitysrahoituksen taso laski jo toisena vuonna peräkkäin. Vain kahdeksan prosenttia koko rahoituksesta menee maailman 16 köyhimmän maan tukemiseen.

Tällä vauhdilla yhdessä sovittu tavoite nostaa kehitysrahoitus vastaamaan 0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta saavutettaisiin vasta vuonna 2061.

EU ja sen jäsenmaat pysyvät edelleen suurimpana avunantajien ryhmänä maailmassa, mutta se ei riitä! Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisen tulisi olla keskeisessä asemassa EU: n kehitysyhteistyössä. Kaikkein köyhimpien maiden auttamiseen käytetään vain alle kymmenen prosenttia koko kehitysrahoituspotista.

Kansalaisyhteiskunnan tukeminen ei ole edennyt halutulla tavalla, eikä myöskään sukupuolten tasa-arvon tukemiseen ole löytynyt riittävästi tukea. Sukupuolten tasa-arvo sekä aktiivinen ja vapaa kansalaisyhteiskunta ovat molemmat vakaan ja menestyvän yhteiskunnan peruspilareita. Niillä on myös tärkeä rooli eriarvoisuuden vähentämisessä.

Aid Watch -raportti 2019 esittää aivan oikean kysymyksen: onko meillä varaa jättää ketään rannalle? EU-maat eivät saa unohtaa sitoumuksiaan ja päämäärää, joka on kestävä, oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen tulevaisuus kaikille – myös Euroopan rajojen ulkopuolella.

Facebook
Twitter
WhatsApp