Espoon metropäätöksestä askel metropolihallintoon

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Heidi Hautala pitää Espoon eilistä metropäätöstä tärkeänä askeleena kohti pääkaupunkiseudun välttämätöntä eheyttämistä. Metropolialueelle voitaisiin jo seuraavien kunnallisvaalien yhteydessä perustaa seutuvaltuusto.

– Toimiva joukkoliikenne, asuntopolitiikka ja ekologisesti kestävä yhdyskuntasuunnittelu törmäävät yhä useammin kuntarajoihin. Metropäätöksen olisi johdettava dominoefektiin, joka nopealla aikataululla synnyttää alueelle demokraattisen seutuhallinnon, toivoo Hautala.

Jo vuonna 1987 seutuhallintokomitea kertoi silloisen Helsingin apulaiskaupunginjohtajan Erkki Tuomiojan johdolla, että pääkaupunkiseutu tarvitsee kaksiportaisen hallinnon. YTV esitettiin korvattavaksi uudella, toimivaltaisemmalla yhteistyöorganisaatiolla, jota johtaisi 85-paikkainen, suoraan vaaleilla valittava seutuvaltuusto. Kaupungit säilyisivät, jotta lähidemokratia ei kärsi.

– Seutuhallintokomitean ehdotus on odottanut toteutustaan kaksikymmentä vuotta. Työssäkäyntialue on nyt laajempi kuin koskaan, joten ehdotusta voitaisiin laajentaa siten, että ainakin Kirkkonummi, Kerava ja Sipoo tulisivat mukaan samaan kokonaisuuteen. Seuraavan hallituksen ohjelmaan on vihdoin kirjattava metropolialueen hallinnon perustaminen, Hautala esittää.

Kuntaministeri Manninen on Hautalan mielestä kiitettävästi patistellut kaupunkeja yhteistyöhön. Pääkaupunkiseudulla haaste on otettu vastaan, mutta vain puolittain, lisäämällä yhteistyötä sopimuspohjalta.

– Mielestäni on välttämätöntä siirtää osa oman päätöksenteon piiriin kuuluvasta vallasta ylikunnalliselle, demokraattiselle yhteistyöelimelle. Mitä pidempään kunnat jatkavat keskinäistä kilpailuaan sitä enemmän ehtivät liikenneruuhkat pahentua, yhteiskuntarakenne hajautua ja asumisen hinta nousta entisestään. Viime kädessä tämä kaikki tapahtuu seudun asukkaiden elämänlaadun kustannuksella.

Facebook
Twitter
WhatsApp