CETA-skandaali parlamentissa

EU:n ja Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen, CETAn käsittelyn käänteet viime kuukausina ovat pöyristyttäneet useita meitä asian kanssa parlamentissa työskenteleviä. Komissio aiheutti viime hetken paniikin viivyttämällä sopimuksen symbolista allekirjoittamista vedoten Vallonian parlamentin kielteiseen kantaan. Siivotakseen aiheuttamansa sotkun komissio liitti CETAan 37 ei-sitovaa ”selkeyttävää tulkintaa”, joiden laillinen pitävyys on epäselvä, ja jotka ovat osin ristiriitaisia. Tämä veto tietenkin vain lisäsi hämmennystä.

Tarina ei kuitenkaan ole lopussa, vaikka siltä näyttääkin. CETAn ratifiointiprosessi Euroopan parlamentissa on alkamassa. Yleensä marssijärjestys on selvä: aihepiiriä käsittelevät valiokunnat saavat arvioida sopimuksen. Käytännössä tämä tarkoittaa kuulemisia, keskustelua ja mietintöjä sekä lopulta päätöslauselmaa, josta kaikki 751 meppiä äänestävät. Prosessi varmistaa sen, että Euroopan parlamentti ei toimi vain komission kumileimasimena, vaan harjoittaa demokratiaan kuuluvaa valvontavaltaansa. CETAn kohdalla kuitenkin lähes kaikki säännöt on heitetty roskakoriin.

Ei aikaa analyysille
CETA-sopimus saapuu Euroopan parlamenttiin virallisesti 21. marraskuuta. Tästä päivästä alkaen mepeillä on puoli vuotta aikaa sen käsittelylle. Poliittinen kähmäily on johtamassa siihen, että normaali prosessi ei tällä kertaa päde. Parlamentin ”suureksi koalitioksi” nimitetty keskustaoikeiston muodostama enemmistö, johon kuuluvat kokoomuksen ryhmä EPP ja sosialistien S&D, on juoninut asiat niin, että CETA kulkee parlamentin läpi silmänräpäyksessä. Ryhmät haluavat, että sopimuksesta äänestetään jo joulukuussa.

Vaikka CETA ei vielä edes ollut parlamentin käsittelyssä, kansainvälisen kaupan valiokunta (INTA) järjesti marraskuussa kuulemisen, jossa haluttiin saada komissiolta ja neuvostolta selityksiä sopimukseen lisättyihin 37 tulkintaan. Neuvoston edustaja ei koskaan ilmestynyt paikalle. Komissio puolestaan yritti vastata esitettyihin kysymyksiin, mutta monta asiaa jäi epäselväksi. Asiaan liittyvä päätöslauselmaluonnos oli hylätty valiokunnassa jo pari viikkoa aiemmin. Sellaista ei nyt siis tule. Vihreät olivat niiden harvojen joukossa, jotka yrittivät taistella tätä epäkohtaa vastaan. Valitettavasti meitä ei kuunneltu.

INTAn sisäisten sotkujen lisäksi useiden muiden valiokuntien pyynnöt CETAan liittyvistä mietinnöistä on hylätty. Näyttää siltä, että kauppasopimukseen kohdistuva kritiikki halutaan vaientaa.

Demokratia: lounas yhden kanssa?
Kollegani Bart Staes ihmetteli valtavaa kiirettä tällä viikolla. Ympäristövaliokunnan hylätyn mietinnön esittelijänä hän, kuten me muutkin, on järkyttynyt Euroopan parlamentin oikeuksien huomiotta jättämistä. Staesin mukaan INTAn asettamassa aikataulussa on mahdotonta tehdä kunnollisia arvioita. Käytännössä mepit eivät voi tehdä työtään. Tarkoituksena on selvästi vain saada keskustelu asiasta pois pöydältä.

Vain kuukausi sitten sosialistien ryhmä vaati, että Euroopan parlamentin täytyy tarkastella CETAa läpikotaisesti, ja että kansallisten parlamenttien täytyy olla mukana tässä prosessissa. Näyttää siltä, että nämä suunnitelmat olivat vain silmänlumetta. Ryhmä ei vain estänyt päätöslauselmaa, vaan nyt se kannattaa asian hätäistä juoksuttamista parlamentin läpi. Kansallisten parlamenttien kuuleminen puolestaan tulee näillä näkymin olemaan vain lounastapaaminen yhden edustajan kanssa per parlamentti. Jos asia ei olisi niin vakava, tälle voisi vain nauraa.

Tarvitaan oikeudellinen selvyys
On selvää, että suurilla poliittisilla ryhmillä ei ole aikomusta puolustaa Euroopan parlamentin oikeuksia arvioida CETAaa asianmukaisesti. Edes neuvosto ei pyydä näin nopeaa prosessia.

Lisäksi on huomioitava oikeudellinen epävarmuus. Sopimukseen lisätyt 37 selkeyttävää tulkintaa voivat aiheuttaa lisää päänsärkyä asianajajille, mutta vielä merkittävämpää on se, mitä löytyy sopimustekstistä itsestään.

Monet oikeudelliset asiantuntijat ja EU-tuomioistuimen julkisasiamies, ovat vakuuttuneita siitä, että CETAn sisältämä sijoittajasuoja saattaa olla EU-oikeuden vastainen. Tähän tarvitaan välittömästi näkemys EU-tuomioistuimelta.

Toistaiseksi EU-tuomioistuimelta ei ole pyydetty näkemystä siitä, ovatko sijoittajasuojamekanismit yhteensovitettavissa EU-oikeuden kanssa. Ensi keväällä odotettava päätös Singaporen vapaakauppasopimuksesta arvioi ainoastaan sitä, kuuluuko sijoittajasuoja EU:n yksinomaiseen vai jäsenmaiden kanssa jaettuun toimivaltaan. Vallonian parlamentin päätökset antoivat mahdollisuuden tuoda sijoittajansuojaan liittyvät kysymykset EU-tuomioistuimen eteen, mutta huhujen mukaan tämä ei välttämättä toteudu.

Myös Euroopan parlamentilla on toimivalta pyytää lausuntoja EU-tuomioistuimelta. Aiomme esittää tätä tällä viikolla. Lausuntopyyntöä varten meidän täytyy varmistaa parlamentissa asiaa kannattavien meppien enemmistö. Ilman oikeudellista selvyyttä CETAan liittyvää poliittista peliä ei saada laantumaan.

Facebook
Twitter
WhatsApp