Busan: ensimmäinen kokouspäivä

Busanin avun tuloksellisuutta käsittelevä korkean tason kokous alkoi tiistaina 29.11.  Ensimmäisenä kokouspäivänä Heidi Hautala puhui oikeusperustaisuuteen keskittyneessä istunnossa ja osallistui oheistapahtumiin, joissa paneuduttiin kestävään kehitykseen sekä kauppaa tukevan kehitysyhteistyön mahdollisuuksiin.[:]

Päivän aluksi Heidi Hautala puhui ECOSOCin kehitysyhteistyöfoorumi DCF:n järjestämässä oheistapahtumassa, jossa keskusteltiin kehitysyhteistyön ja kestävän kehityksen välisestä suhteesta. Puheessaan Hautala korosti YK:n keskeistä roolia kehitysavun pirstaloitumisen vähentämisessä ja kestävän kehityksen aikaansaamisessa sekä tarvetta perustaa YK:lle ympäristöjärjestö.

busan-dcf

 

Ministeri painotti, että kestävän kehityksen aikaansaaminen edellyttää kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja sitä, että huomioidaan kehityksen kaikki kolme ulottuvuutta: ympäristöllinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus.

Hautala nosti esiin myös kansalaisten tiedonsaannin merkityksen kehitykselle. Vain valistunut, oikeutensa tunteva kansalainen osaa vaatia oikeuksiaan ja valvoa hallituksensa toimintaa. Ennen paneelin alkua Heidi Hautala keskusteli tilaisuuden moderaattorin Tony Tujanin kanssa (IBON & Reality Aid Network).

 

busan-hrba

 

Päivän viralliseen ohjelmaan kuului useita temaattisia istuntoja. Heidi Hautala piti avauspuheenvuoron niistä yhdessä, ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa käsittelevässä istunnossa. Ihmisoikeusperustainen lähestymistapa korostaa kaikkien ihmisten mahdollisuutta nauttia oikeuksista ja kehityksestä sekä aktiivisesti osallistua kehityksen määrittelyyn.

Puheensa jälkeen ministeri osallistui paneelikeskusteluun, jossa olivat mukana mm. UNICEF:in johtaja Anthony Lake, Tanskan kehitysministeri Christian Friis Bach, Bolivian varaulkoministeri Juan Carlos Alurralde Tejada ja Maina Kiai, yhdistymis- ja kokoontumisvapauden erityisraportoija YK:n ihmisoikeuskomissaarin toimistosta.

Keskustelun päätteeksi ministeri Hautala vetosi kokouksen kaikkiin osapuoliin ja korosti, että oikeusperustaisuuden tulee olla vahvasti mukana loppuasiakirjassa.

 

busan-oecd-wto

 

Kokouspäivän iltana Hautala osallistui OECD:n ja WTO:n järjestämään kauppa ja kehitys -keskusteluun. Puheenvuorossaan ministeri kertoi Suomen kokemuksista kauppaa tukevassa kehitysyhteistyössä ja totesi, että tuen avulla voidaan mm. luoda uusia, elintärkeitä työpaikkoja sekä parantaa kehitysmaiden asemaa maailmanmarkkinoilla.

Hautalan vieressä toinen tilaisuuden panelisti, Ghanan apulaisvaltiovarain-ja suunnitteluministeri Fifi Kwettey.

Kuvat: Pirjo-Liisa Heikkilä

Facebook
Twitter
WhatsApp