Buori sámi álbmotbeaivvi! Hyvää saamelaisten kansallispäivää!

Yksi viime vuoden vaikuttavimmista katselukokemuksistani oli Saamelaisveri. Ruotsiin sijoittuva elokuva välittää vahvasti ja elävästi vääryyksiä, joita saamelaiset ovat Suomessakin joutuneet kokemaan. Saamelaisveri voitti viimevuotisen Euroopan parlamentin LUX-elokuvapalkinnon.

Aloitteestani EU:ssa käynnistettiin kolme vuotta sitten alkuperäiskansojen dokumentaatiokeskus DOCIP:in ja EU:n kehitysyhteistyön pääosaston DEVCO:n yhteinen pilottihanke. Hankkeen tavoitteena on lisätä alkuperäiskansojen mahdollisuuksia vaikuttaa ja saada äänensä kuuluviin kaikissa unionin lainsäädäntöhankkeiden eri vaiheissa.

DOCIP tarjoaa alkuperäiskansojen edustajille keinoja tavoittaa EU-päättäjät, seurata lainsäädäntöhankkeiden etenemistä ja vaikuttaa siihen kaikissa vaiheissa. Pilottihankkeen jatko on tänä vuonna ratkaistavana ja aion vaikuttaa siihen, että tämä alkuperäiskansojen EU-vaikuttamisen olennainen linkki säilyy tulevaisuudessakin.

On käsittämätöntä, että Suomi ei ole vieläkään ratifioinut vuonna 1991 voimaan astunutta kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimusta alkuperäiskansojen oikeuksista. Sopimus 169 on ainoa sitova kansainvälinen sopimus, jolla taataan alkuperäiskansoille samat oikeudet, jotka muulla väestöllä jo on: oikeudet omaan kieleen ja kulttuuriin, omiin elintapoihin ja oikeus määrätä itse omista asioistaan. Sopimus on ratifioitava viivyttelemättä.

Facebook
Twitter
WhatsApp