Brexit ei pysäytä Euroopan unionia

Iso-Britannian pääministeri Theresa May on tänään keskiviikkona käynnistänyt Lissabonin sopimuksen artikla 50 mukaiset neuvottelut Euroopan unionin jäsenyyden päättämisestä. Enintään kaksi vuotta kestävien eroneuvottelujen aikana on sovittava siitä, miten Iso-Britannia järjestää EU-suhteensa jäsenyyden jälkeen.

Brexit on lievästi sanottuna ikävä asia ja moni täällä Brysselissä on siitä todella pahoillaan. Surkuttelun sijasta nyt tulee kuitenkin keskittyä siihen, miten EU:sta voidaan tehdä kriisin hetkellä entistä parempi ja vahvempi. Globalisaation hallinta on iso kysymys, jota valtiot eivät pysty ratkaisemaan yksin. Tämä koskee myös Iso-Britanniaa.

EU:lla ja Iso-Britannialla on pitkä yhteinen historia, ja sen myötä niiden erityinen suhde tulee säilymään jatkossakin. Neuvotteluissa tulee löytää ratkaisu, joka huomioi myös Pohjois-Irlannin, Skotlannin ja Walesin itsehallintoalueiden toiveet. On todella tärkeää, että ei rankaista nuoria, jotka olivat ylivoimaisesti Euroopan unioniin jäämisen kannalla.

Theresa May ei kuitenkaan voi odottaa saavansa parempia ehtoja maalleen unionin ulkopuolella kuin sen jäsenenä. Brexitiä ei voi käyttää tekosyynä heikentämään niitä perustavanlaatuisia periaatteita, jotka sitovat EU:ta yhteen. Sen varjolla ei saa heikentää sosiaalisia tai ympäristönormeja. EU-maat ovat yhdessä sitoutuneet ihmisten, tavaroiden, pääoman ja palveluiden vapaaseen liikkuvuuteen ja sen jakamattomuuteen. Nämä neljä perusvapautta muodostavat unionimme kulmakiven. Etuoikeutettu pääsy osaksi sisämarkkinoita edellyttää niin ikään sitoutumista vapaan liikkuvuuden toteutumiseen.

EU on rauhan ja yhteistyön projekti, jonka edut kansalaisille ovat merkittäviä. Eurooppalainen rajat ylittävä yhteistyö on ollut ylivoimaisesti paras idea, joka mantereellamme on keksitty yhteisen tulevaisuutemme ja vaurautemme turvaamiseksi. EU on edelleen paras toivomme tämän vuosituhannen polttavimpien haasteiden ratkaisemiseksi. Ilmastonmuutos, eriarvoistuminen, verovälttely ja ihmisoikeuksien turvaaminen ovat haasteita, jotka eivät noudata valtioidenvälisiä rajoja.

Yhden EU-jäsenen päätös lähteä ei saa halvauttaa unionin toimintaa. Meidän on oltava parempia: EU:n täytyy kuunnella kansalaistensa tarpeita ja osoittaa, että sillä on positiivinen vaikutus heidän elämäänsä. Nyt on rakennettava sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä Euroopan unioni, jossa vauraus jakaantuu kaikille ja ympäristöstä pidetään huolta. Jotta näin tapahtuisi, EU:n on saatava aikaan konkreettisia tuloksia mm. vero-oikeudenmukaisuuden, sosiaaliturvan ja ilmastonmuutoksen torjunnan saralla.

Teksti on julkaistu Vihreiden blogissa 29.3.2017

https://www.vihreat.fi/blogit/heidi-hautala/2017/03/brexit-ei-pysayta-euroopan-unionia

Facebook
Twitter
WhatsApp