Avoin kirje ministeri Tiilikaiselle

Hyvä ministeri Tiilikainen,

Euroopan komission pysyvä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitea kokoontuu perjantaina 27.4.2018 päättämään kolmea neonikotinoidia imidaklopridia, tiametoksaamia ja klotianidiinia sisältävien valmisteiden kiellon jatkosta. Komission esitys on jatkaa näiden mehiläisille haitallisten torjunta-aineiden käytön rajoituksia. Kirjoitan teille kehottaakseni, että te vastaavana ministerinä asetutte tukemaan käyttörajoituksia, kun asiasta päätetään pysyvässä komiteassa.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on 28.2.2018 arvioinut neonikotinoidien vaarantavan mehiläisten hyvinvoinnin. Seuraavana päivänä 1.3.2018 Euroopan parlamentti kehotti mehiläistenhoitoa koskevassa mietinnössään komissiota ja jäsenmaita “toimimaan vakiintuneen tieteellisen konsensuksen pohjalta ja kieltämään ne torjunta-aineiden tehoaineet, myös neonikotinoidit ja systeemiset hyönteismyrkyt, joiden on tieteellisesti [–] todistettu olevan vaarallisia mehiläisten terveydelle”.

Haluan kiinnittää huomionne Suomen hakemiin, lukuisiin poikkeuksiin voimassaolevaan neonikotinoidikieltoon. Mehiläisten merkitys luonnon monimuotoisuudelle on ensiarvoisen tärkeä ja neonikotinoidien haitta mehiläisille tieteellisesti todistettu.

EU:n on tässä tilanteessa pystyttävä tekemään selkeitä päätöksiä. Suomen on oltava mukana rajoitusten jatkoa puoltavien jäsenmaiden rintamassa, kun asiasta päätetään perjantain komiteamenettelyssä.

 

Kunnioittavasti,

Heidi Hautala

Euroopan parlamentin jäsen

 

Facebook
Twitter
WhatsApp