Avoimuusvoitto EU-tuomioistuimessa

EU-tuomioistuin antoi tänään ratkaisunsa asiassa T-540/15 De Capitani v Parliament. Ratkaisu lisää EU-lainsäädäntöprosessin avoimuutta merkittävästi! Tämä on suuri voitto kaikille EU-päätöksenteon avoimuuden puolustajille.

Tuomioistuin vahvisti, että kansalaisilla tulee olla pääsy parlamentin, neuvoston ja komission välisten kolmikantaneuvotteluiden, ns. trilogien, asiakirjoihin. 70-80% lainsäädännöstä neuvotellaan kolmikantaneuvotteluissa, joista annetaan tietoja ulkopuolelle vain vähän tai ei ollenkaan. Tuomioistuimen mukaan kolmikantaneuvottelut ovat olennainen osa lainsäädäntöprosessia ja siten trilogineuvotteluiden avoimuus ja kansalaisten oikeus saada tietoa heitä koskevasta päätöksenteosta liittyvät keskeisesti toisiinsa. Pääsy asiakirjoihin voidaan evätä vain poikkeuksellisesti yksittäistapauksissa avoimuusasetuksessa määritellyin perustein.

Heidi oli oikeusasioiden valiokunnan lausunnon esittelijä, kun parlamentti edellisen kerran laati mietinnön asiakirjajulkisuuden tilasta EU:ssa. Tuolloin oikeusasioiden valiokunta lausunnossaan totesi sen, minkä tuomioistuinkin tänään vahvisti. Toisaalta tuomioistuimen ratkaisu meni vielä pidemmälle kuin Euroopan parlamentin valiokunnissa ja täysistunnossa hyväksytty kanta, sillä tuolloin parlamentin enemmistö ei halunnut, että tärkeimpiä kolmikantaneuvotteluiden asiakirjoja, ns. “four-column”, neljän sarakkeen asiakirjoja, mainittaisiin päätöslauselmassa.

Käytännössä kansalaisilla, toimittajilla tai edes useimmilla mepeillä ei ole ollut pääsyä kolmikantaneuvotteluiden asiakirjoihin, joten päätös pakottaa Euroopan parlamentin lisäämään lainsäädäntöprosessin avoimuutta.


Euroopan parlamentin Vihreät/EVA-ryhmän tiedote asiasta >

Tuomioistuimen ratkaisu >

Linkki tuomioistuimen lehdistötiedotteeseen >

Heidin lausunto oikeudellisten asioiden valiokunnassa >

Asiakirja-avoimuutta koskeva mietintö, täysistunnossa hyväksytty teksti >

Facebook
Twitter
WhatsApp