Avoimuus jäi puolitiehen

Euroopan parlamentti äänesti kannastaan EU:n avoimuusasetukseen Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautala sanoi torstaina Strasbourgissa, että parlamentin on vielä parannettava esitystään EU:n uudeksi asiakirjajulkisuusasetukseksi. Parlamentti otti torstaina asian ensimmäisessä käsittelyssä kantaa kansalaisoikeuksien valiokunnassa laadittuun mietintöön, mutta lykkäsi äänestystä lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Asian oikeusvaliokunnalle esitellyt Hautala katsoo, että parlamentin mietintö on monessa suhteessa parempi kuin komission tammikuussa antama asetusehdotus. Hän oli kuitenkin pettynyt, ettei asian pääesittelijä, brittiläinen työväenpuolueen jäsen Michael Cashman tukenut vihreiden, liberaalien ja useiden kansalaisjärjestöjen esittämiä tarkistuksia, jotka olisivat voineet ratkaisevasti parantaa mietintöä ja helpottaa kansalaisten mahdollisuuksia käyttää oikeuttaan tiedonsaantiin. Parlamentin täysistunnossa torstaina puhunut Hautala korosti asiakirjajulkisuuden olevan edellytys sille, että kansalaiset voivat ylipäätään seurata EU:n päätöksentekoa ja myös vaikuttaa siihen. Hautalan mukaan on varottava erityisesti sitä, ettei päätöksiin johtavia valmisteluasiakirjoja suljeta avoimuuden ulkopuolelle. Hautalan mukaan kansalaisilla on oltava oikeus seurata myös turvallisuuspolitiikan yleistä kehitystä. “Neuvoston viimekesäisen ns. Solana-päätöksen valossa on huolestuttavaa, että parlamentin mietintö myöntää edelleen laajan poikkeusmahdollisuuden puolustus- ja sotilasasioita koskeville asiakirjoille”, Hautala totesi. Hautala otti kantaa myös parlamentin ja neuvoston välillä parhaillaan neuvoteltavaan sopimukseen, jossa määrätään parlamentin oikeudesta saada luottamuksellisia asiakirjoja turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta päätöksenteosta. Hautalan mukaan parlamentaarisen valvontaoikeuden turvaaminen on tärkeää, mutta se ei voi korvata kansalaisten suoraa oikeutta tiedonsaantiin. “Parlamentti ei saa uhrata kansalaisten oikeuksia varmistaakseen oman asemansa”, Hautala sanoi.

Facebook
Twitter
WhatsApp