Askelmerkit EU:n tekijänoikeusuudistukselle

Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina nykyisten tekijänoikeuslakien täytäntöönpanoa EU:ssa arvioivan mietinnön. Mietinnön esittelijä, vihreän ryhmän piraattimeppi Julia Reda oli joutunut ennennäkemättömän myllytyksen kohteeksi, mutta sai lopulta aikaan – kenties monien yllätykseksi – tasapainoisen kokonaisuuden, joka huomioi sekä tekijöiden että kuluttajien intressit.

Komission antaa ehdotuksen uudesta tekijänoikeuslainsäädännöstä ensi syksynä. Komission strategia digitaalisista sisämarkkinoista annettiin viime toukokuussa. Parlamentin mietintö onkin vuoropuhelua näiden komission hankkeiden kanssa. Redan mietintö kannustaa päivittämään tekijänoikeudet digitaaliselle aikakaudelle ja mm. kritisoi ns. geoblokkausta, joka rajoittaa digitaalisten palveluiden saatavuutta yli rajojen. Samalla parlamentti kuitenkin muistuttaa, että alueellinen lisensointi on tärkeä osa TV- ja elokuvatuotannon rahoitusta. Tässäkään asiassa tasapainotilan määrittäminen ei ole helppoa.

 

Päänvaivaa täysistunnon muutosesityksistä

 

Täysistunnon pohjateksti oli neuvoteltu ja lähes yksimielisesti 23-2 hyväksytty oikeusasioiden valiokunnassa (JURI). Poliittiset ryhmät olivat sopineet kunnioittavansa saavutettua kompromissia ja pidättäytyvänsä täysistunnossa tehtävistä muutoksista. Tämä sopimus melkein piti.

Täysistunnossa tehtiin neljä muutosesitystä: MEP Schaake (ALDE) pyrki laajentamaan ns. maisemanvapauden, freedom of panorama, koko EU:n alueelle. MEP Niebler (EPP) yritti ujuttaa mietintöön viittauksen tekijänoikeuden kaltaisesta lähioikeudesta lehtikustantajille. MEP Honeyball (S&D) sen sijaan pyrki vahvistamaan tekijöiden asemaa ehdottamalla heille pysyvää oikeutta saada kohtuullinen korvaus teoksen käytöstä myös sen jälkeen, kun tekijä on siirtänyt teokseen liittyvät taloudelliset oikeutensa. Lisäksi äärioikeiston ENF-ryhmä esitti tekijänoikeussuojan pidentämistä.

Nämä muutosesitykset aiheuttivatkin päänvaivaa. Valiokunnassa oli aikaisemmin päädytty maisemanvapautta rajoittavalle kannalle, minkä seurauksena poliittiset ryhmät olivat päättäneet palauttaa status quon ja poistaa tätä koskeva kohta täysistuntokäsittelyssä. Schaaken ehdotus maisemanvapauden täysharmonisoinnista koko EU:n alueella hylättiin.

Nieblerin ajama lehtikustantajien lähioikeus on osa Saksan tekijänoikeusjärjestelmää ja Saksan kristillisdemokraateilla on paljon vaikutusvaltaa EPP:ssä. Nieblerin ehdotus ei kuitenkaan saanut tukea konservatiivileirin ulkopuolelta.

Honeyball sen sijaan ehdotti liian isoa muutosta liian myöhään. Honeyballin tarkoituksena oli kai pyrkiä parantamaan esittävien taiteilijoiden kieltämättä heikkoa asemaa tekijänoikeuksien hyödyntämisen sopimus- ja arvoketjuissa, mutta hänen esityksensä sanamuoto oli niin avoin, että se olisi kattanut esittävien taiteilijoiden lisäksi kaikki muutkin tekijät. Lisäksi esitys tuli niin viime tipassa, ettei ryhmillä ollut aikaa neuvotella suhtautumisestaan esitykseen. Lopulta suullisena tarkistuksena esitetty muutosesitys torjuttiin istunnossa siten, ettei se edes edennyt äänestykseen saakka. Äänestyksessä kaatui myös ENF:n ehdotus.

Muutosesityksien äänestäminen nurin ei tarkoita sitä, etteivätkö ne olisi tärkeitä, jopa kannatettavia. Maisemanvapaus on hyvä ja toimiva periaate, samoin laatujournalismi tarvitsee puolustajansa. Yksi tärkeimmistä EU:n tekijänoikeusuudistuksen tavoitteista on se, ettei digitaalisia sisämarkkinoita suunnitella ainoastaan teknologiayrityksiä ja muita kaupallisia toimijoita varten. Tekijänoikeusjärjestelmän tulee osaltaan pitää huoli siitä, että tekijöillä ja taiteilijoilla on oma paikkansa niissä arvoketjuissa, joissa luovan työn tuloksia hyödynnetään.

Facebook
Twitter
WhatsApp