Asiantuntijat yksimielisiä EU-tason yritysvastuulainsäädännön tarpeellisuudesta – “Luo tasaisen pelikentän ja palkitsee edelläkävijöitä”

Heidi Hautala, Kent Wilska, Lea Rankinen ja Sonja Finér yritysvastuu-paneelikeskustelussa Turussa 27.8.2020

Yritysvastuun nykytilaa EU-tasolla läpikäyvä Vieläkö pikamuotia, metsäkatoa ja lapsityötä? – EU:n yritysvastuu nyt -paneelikeskustelu Turun Eurooppa-foorumissa kokosi suomalaisasiantuntijat pohtimaan, miten kansainvälisten yritysten hankintaketjuista saadaan kitkettyä ihmisoikeusloukkaukset ja ympäristötuhot.

“Yritysten on otettava vastuu toimintansa vaikutuksista koko arvoketjussa. Tarvitaan lainsäädäntöä, joka luo tasaisen pelikentän ja palkitsee edelläkävijöitä. EU:lla on hyvät mahdollisuudet asettua tässä johtoon”, tilaisuuden järjestäjä ja Euroopan parlamentin vastuullisen yritystoiminnan työryhmän puheenjohtaja Heidi Hautala toteaa.

EU-komissio valmistelee tällä hetkellä kaikkia Euroopan unionissa toimivia yrityksiä koskeva sääntelyä. Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér muistuttaa, että EU-alueella myytävien tuotteiden valmistusketjujen eettisyysja läpinäkyvyys ei voi olla pelkän hyvän tahdon varassa: “EU:n täytyy painaa kaasua, jotta komission valmistelema laki ei jää hajanaiseksi. Kansalliset yritysvastuulait ovat askel oikeaan suuntaan, mutta EU-tasolla tarvitaan ehdottomasti kunnianhimoisempi laki.”

Pauligin-konsernin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lea Rankinen kertoo, että lukuisat poikkeavat standardit ja maakohtaiset säännöt aiheuttavat tällä hetkellä yli 70 maassa toimivalle yritykselle päänvaivaa. “Pauligin tuotteet, kuten kahvi ja mausteet, käyvät raaka-aineiden tuotanto-olosuhteiden osalta tiukan seulan. Meillä riskialueilta tulevien raaka-aineiden valmistusketjuja seuraa ulkopuolinen tarkastaja. Teemme yhteistyötä myös paikallisten toimijoiden, kuten Intiassa Pelastakaa lapset -järjestön kanssa, jotta saamme monipuolisen kuvan, miten tuotanto vaikuttaa paikallisyhteisöihin.”    

Finérin mukaan myös EU:n ja kolmansien maiden kanssa meneillään olevat kauppaneuvottelut ovat yritysvastuun näkökulmasta keskeisessä asemassa. Esimerkiksi Thaimaan kanssa käytävissä neuvotteluissa ihmisoikeuskysymykset ovat nousseet esille: “Thaimaalta tulee vaatia ILO:n perussopimuksen ratifiointia osana vapaakauppasopimuksen ehtoja.”

Ulkoministeriön taloudellisten ulkosuhteiden kaupallinen neuvos Kent Wilska korostaa, että EU voi olla edelläkävijä vastuullisuuskysymyksissä: “EU tekee jo paljon työtä vastuullisuuskysymyksissä, mutta EU:lle tarvitaan strategisempi ja vaikuttavampi ote.” Wilskan mukaan uuden EU-lainsäädännön keskeinen tehtävä on määritellä yritysten vastuu tuotantoketjuista ja selvittää, miten voidaan määritellä yritysten korvausvastuu ja rikosoikeudellinen vastuu, jos huolellisuusvelvoitetta on rikottu.

Facebook
Twitter
WhatsApp