Aseviennin valvontaa tiukennettava EU:ssa

Euroopan parlamentin vihreä ryhmä vetoaa EU:n ministerineuvostoon tiukkojen asevientiä koskevien rajoitusten puolesta. Neuvoston on määrä keskustella asevientiä koskevista yhteisistä säännöistä 25.-26. toukokuuta. Säännöt on tarkoitus hyväksyä kesäkuun huippukokouksessa Cardiffissa. [:] Vihreät pitävät sopimusluonnosta täysin riittämättömänä. Myös kansalaisjärjestöt ovat arvostelleet sitä ankarasti. Mikäli luonnos hyväksyttäisiin, se ennemminkin edistäisi aseteollisuuden asemaa kuin asettaisi aseviennille rajoituksia. Vihreät ovatkin vedonneet julkisesti eri maiden pääministereihin, jotta aseisiin ei enää suhtauduttaisi kuin mihin tahansa vientitavaraan. Sopimusluonnoksen ensimmäinen lause ei lupaa hyvää. Sen mukaan EU:n jäsenmaat aikovat pitää huolen siitä, että aseteollisuus säilyy unionin alueella vahvana. Vihreiden mielestä asevientiä tulisi rajoittaa tiukkojen sääntöjen avulla. Nykyisin noin 40 prosenttia aseviennistä on peräisin EU:n alueelta. Vienti tulisi lopettaa kokonaan maihin, joissa hallitukset käyttävät niitä omia kansalaisiaan vastaan. Esimerkiksi Turkkiin tai Indonesiaan ei tule viedä lainkaan aseita. “Kannatan kansalaisjärjestöjen vaatimusta, että aseviennistä on laadittava luettelo, johon kaikki EU:n kansalaiset voivat tutustua. Oleellista on myös, että niin kansalliset parlamentit kuin Euroopan parlamenttikin voivat valvoa, että hallitukset todella noudattavat asevientiä koskevia sääntöjä”, Heidi Hautala toteaa. Parlamentin vihreä ryhmä kritisoi sopimusluonnosta mm. löysistä muotoiluista: silloin, kun jäsenmaa epää vientiluvan, sen on ilmoitettava muille jäsenmaille päätöksestä – luonnoksessa ei kuitenkaan todeta, mitä tietoa ilmoitukseen tulisi sisältyä. Estettä ei myöskään olisi sille, etteikö jokin toinen jäsenmaa voisi myöntää vientilupaa. Sopimusluonnoksesta puuttuu myös kokonaan luettelo maista, joihin tulee suhtautua varovaisesti. Aseiden vientiä poliisille tai suojelupoliisille ei käsitellä lainkaan, eikä aseiden valmistusta kolmansissa maissa jonkin EU-maan lisenssin turvin. Aseiden salakuljettajia tai muita välittäjiä ei mainita. Periaatteessa sopimusluonnokseen sisältyy ajatus, ettei aseiden avulla saisi vaarantaa ihmisoikeuksia. Kuitenkin asevienti sallittaisiin, mikäli niiden avulla olisi tarkoitus estää sotilaiden turvallisuuteen kohdistuva uhka. “Tämä porsaanreikä mahdollistaisi aseiden viennin jopa Nigeriaan”, Heidi Hautala kommentoi. Hänen mielestään sopimukseen tulee kirjata selvästi, ettei aseita saa viedä maihin, jotka eivät noudata ihmisoikeussopimuksia.

Facebook
Twitter
WhatsApp