Arvoisa Tasavallan presidentti, Tarja hyvä!

///Vihreä Lanka

Kiitän Sinua siitä, että olen saanut käydä kanssasi monia kiinnostavia vaalikeskusteluja. Uskon, että Suomi on tämän jälkeen hiukan osallistuvampi ja keskustelevampi yhteiskunta. Olen erityisen iloinen siitä, että aiot jatkossa olla entistä aktiivisempi arvovaikuttaja. Kun Suomessakin presidentin yhä tärkeämpi valtaoikeus on arvovalta, sitä kannattaa vaalia.[:]

Kun tänään avaat valtiopäivät, toivon, että olet karistanut niukan voiton tuottaman pettymyksen ja katsot eteenpäin. Voisit varmasti osoittaa hieman ymmärrystä myös porvarileirille, joka on saanut SDP:ltä vaaliyhteistyöstään jälki-istuntoa ihan turhaan. Blokkipolitiikan paluu ei tee hyvää Suomelle.

Nyt olisi sauma tehdä jokin avaus, joka saa aikaan laajan kansalaiskeskustelun ja johtaa tarvittaviin päätöksiin. Kuten yhdessä vaalikeskustelussa sanoit, presidentti vaikuttaa toimivaltaansa kuulumattomiin sisäpoliittisiin asioihin nimenomaan kansalaiskeskustelun kautta. Tarkoituksesi on kannanotoillasi etenkin puolustaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Miten olisi visio siitä, kuinka pätkätyöyhteiskunnan sosiaaliturvaa tulisi sopeuttaa ihmisiä rasittavan epävarmuuden aikaan? Vaikka taustavoimiisi kuuluva SAK ei olekaan tähän asti innostunut sosiaaliturvan yksinkertaistamisesta kansalaisen perustulon suuntaan, olisi tässä tilaisuus Sinulle osoittaa itsenäisyyttä.

On tärkeää, että lausut painavan sanasi silloin, kun hallituksen ja eduskunnan päätöksiin voi vielä vaikuttaa. Oikeamielinen varallisuusverokannanottosi tuli liian myöhään ja asetti lopulta neuvoasi seuranneet SDP:n kansanedustajat hankalaan rakoon. Sinulla on jo varaa antaa palaa, uudelleenvalintaahan Sinun ei enää tarvitse murehtia. Ota riskejä, ole askel edellä, haasta kansakunta pohtimaan vaikeitakin ratkaisuja!

Jatkat varmasti hyvää työtäsi oikeudenmukaisen globalisaation hyväksi. Toivon, että voimme toimia siinä jatkossakin yhdessä. Jos Helsinki-prosessi saa joukon hallituksia torjumaan korruptiota, joka nielee kehityksen tarvitsemia voimavaroja, se puolustaa paikkaansa. Jos sen avulla vahvistetaan ihmisten oikeutta säälliseen työhön ja luodaan vahva maailmanlaajuinen ympäristöjärjestö, helpotetaan myös yleensä reilusti toimivien suomalaisten yritysten asemaa globaaleilla markkinoilla.

Voisit jäädä historiaan presidenttinä, joka tyylikkäästi pitäytyi perustuslain antamassa vallassa. Nyt olisi juuri oikea hetki ilmoittaa, että jätät aidosti valtioneuvoston päätettäväksi, milloin Sinua tarvitaan EU-huippukokouksissa. Lopettaisit koko arvottoman kriisinhallintalakikiistan kertomalla, että on viisainta toimia kuten eduskunnan perustuslakivaliokunta on lausunut. Ei kai presidentin tarvitse sanoa viimeistä sanaa suomalaisjoukkoja EU-operaatioihin lähetettäessä, perustuslain yhteistoimintavelvoitehan pitää hänet tiiviisti mukana päätöksenteossa.

Toivotan Sinulle onnea toiselle kaudelle ja rohkeutta vahvistaa demokratiaa niin Suomessa kuin tällä nopeasti pienenevällä planeetallakin.

Facebook
Twitter
WhatsApp