Afganistan tarvitsee naisiaan ja miehiään

Suomessa vieraillut Afganistanin pakolais- ja paluumuuttoministeri Jamaher Anwari tapasi maahanmuuttoviranomaisten lisäksi ulkoministeri Erkki Tuomiojan ja kehitysministeri Heidi Hautalan.[:]Tapaamisessa kehitysministeri Heidi Hautalan kanssa keskusteltiin muun muassa maahanmuutosta, paluumuutosta ja naisten ja tyttöjen asemasta Afganistanista sekä siitä, miten Suomi voisi parhaiten tukea Afganistania. Ulkoministeri Erkki Tuomiojan kanssa keskustelut painottuivat erityisesti Afganistanin ajankohtaiseen tilanteeseen, alueelliseen näkökulmaan ja naisten asemaan Afganistanissa.

Pakolaisuuden ja paluumuuton ongelma on suuri ja monitahoinen. Ministeri Jamaher Anwarin mukaan noin kuusi miljoonaa afgaania elää pakolaisina maansa ulkopuolella. Tämä asettaa suuria paineita myös naapurimaille – erityisesti Pakistanille ja Iranille – , joissa on yhteensä yli neljä miljoonaa afgaanipakolaista. Afganistanin hallitus on parhaillaan laatimassa paluumuuttostrategiaa yhdessä naapurimaidensa kanssa.

Ihmiset kaipaavat kotiaan, haluaisivat palata ja osallistua jälleenrakennukseen, ministeri Anwari totesi. Paluumuutto asettaa suuria paineita myös Afganistanille, kun tarvitaan uutta infrastruktuuria, asuntoja ja elinkeinoja palaajille. Afganistanissa myös tarvitaan koulutettuja afgaaneja, hän korosti.

Huomio naisiin ja tyttöihin

Tyttöjen ja naisten aseman parantaminen on tärkeää suomalaisille, ministeri Hautala painotti. Tämä nousi hänen mukaansa esiin myös Suomen eduskunnan Afganistan-keskustelussa. Sama teema oli keskeisesti esillä keskusteluissa ministeri Tuomiojan kanssa.

“Naistoimittajat ry:n hanke on hyvä esimerkki tavasta, jolla me voimme samalla edistää naisten asemaa ja tukea maan kehitystä”, Suomessa syksyllä vierailleita afgaanitoimittajia tavannut Hautala sanoi.

Ministeri Anwarin mukaan työ pitäisi aloittaa maaseudulta ja antaa tietoa tasa-arvosta. “Tämä vie aikaa, koska monet perheet eivät vielä osaa arvostaa tyttöjä poikien veroisina ja eivät siksi anna tyttöjen esimerkiksi käydä koulua”, hän sanoi.

Valmisteilla olevassa Suomen uudessa kehityspoliittisessa ohjelmassa painotetaan oikeusvaltiota, ihmisoikeuksia kuten naisten ja tyttöjen asemaa sekä inhimillisiä voimavaroja kuten koulutusta.

Mallia suomalaisten naisten osallistumisesta yhteiskunnan rakentamiseen

Suomi pitää tärkeänä afgaaninaisten huomioon ottamista sovintoneuvotteluissa ja maan jälleenrakennuksessa entistä paremmin. Naisia on alettu ottaa mukaan muun muassa poliisi- ja syyttäjäkoulutukseen sekä muuhun hallinnon kehittämiseen. Joulukuussa 2011 Bonnin Afganistan-konferenssiin osallistuneesta afgaanivaltuuskunnasta noin kolmasosa oli naisia. Tätä voidaan pitää symbolisena saavutuksena.

Keskusteluissaan ministeri Tuomiojan kanssa ministeri Anwari myönsi, että vielä on paljon työtä tehtävänä tyttöjen ja naisten aseman parantamiseksi Afganistanissa. Taleban-hallinnon aikana naisten asema oli erittäin huono, mutta tilanteeseen on saatu pikku hiljaa parannuksia.

Suomi toimii erinomaisena esimerkkinä Afganistanille siitä, miten naiset on saatu konkreettisesti mukaan yhteiskunnan rakentamiseen miesten rinnalla, Anwari kehui.

Tuomioja totesi koulutuksen oleva avain kehitykseen. Tyttöjen koulunkäynnin lisääntyminen kymmenen viimeisen vuoden aikana Afganistanissa on erittäin tärkeä kehitysaskel, hän korosti.

Ministeri Tuomioja otti esille, että Suomi on sitoutunut Afganistanin tukemiseen myös vuoden 2014 jälkeen. Painotus tulee siirtymään kehitysyhteistyöhön ja siviilikriisinhallintaan sotilaallisen läsnäolon vähentyessä. Eduskunnassa joulukuussa 2011 käsitelty valtioneuvoston Afganistan-selonteko sai laajan kannatuksen myös opposition taholta.

Artikkeli on julkaistu ulkoministeriön formin.finland.fi -sivuilla 13.1.2012.

Facebook
Twitter
WhatsApp