Adoptiomahdollisuudet parantuvat

Hallitus päätti tänään esittää eduskunnalle uutta adoptiolakia. Lain
johtavana ajatuksena on lapsen edun toteutuminen adoptioasioissa.[:]

Lapsen etu on periaatteessa yksinkertainen asia. Se kiteytyy siihen että
lapsi tarvitsee rakastavat vanhemmat. Adoptio on herkkä asia. Hakijat ovat usein yrittäneet saada omaa lasta jo pitkään, ja lapsettomuus on monelle todella kova paikka. Oikein hyvä asia on, että nyt myös kotimaiset adoptiot ovat lupamenettelyn piirissä, samoin kuin itsenäisesti toteutetut kansainväliset adoptiot.

Tärkeintä on rakastava ja turvallinen koti, ei se, ovatko vanhemmat avioliitossa vai rekisteröidyssä parisuhteessa. Adoptiota hakevat perheet ovat samalla lailla moninaisia kuin muutkin perheet – yhteistä heille on se, että he ovat olleet valmiita lähtemään pitkään adoptioprosessiin saadakseen lapsen. Adoptoiduksi tulevat lapset saavat perheen, joka on kaivannut lasta usein pitkään.

Nyt ehdotettu adoptiolaki ei ota kantaa siihen, saavatko rekisteröidyt parit adoptoida lapsia. Rekisteröityjen parien adoptio-oikeutta käsitellään tasa-arvoisen avioliittolain valmistelun yhteydessä. Lakialoitetta aiheesta valmistellaan eduskunnassa parasta aikaa. Luotan siihen, että nyt suomalaiset ovat kypsyneet hyväksymään tämän tasa-arvoa lisäävän uudistuksen.

 (Tekstiä päivitetty 6.10.2011)

Facebook
Twitter
WhatsApp