7- kannustaa kirimään

Kepa antoi tänään hallitukselle kehityspoliittisen kevättodistuksen. Oli mukava todeta, että parhaat arvosanat (8 ½) hallitus sai ihmisoikeuksien edistämisestä ja kansalaisyhteiskunnan tukemisesta. Kuten Kepa toteaa: “Ihmisoikeusperustaisuus on otettu kehityspolitiikan lähtökohdaksi, ja kansalaisyhteiskunnan tukemiseen on aito tahto.” Yksi osoitus tästä tahdosta on ensi viikolla järjestettävä tilaisuus, jossa ulkoministeriö ja järjestöt yhdessä miettivät, miten ihmisoikeusperustaista kehitystä parhaiten edistetään. Ministeriö on kutsunut järjestöt esittelemään tästä omia mallejaan ja ajatuksiaan. Vuorovaikutusta tarvitaan. [:]

Todistuksen kokonaisarvosana (7-) ei tietenkään ole mairitteleva. Arvosanat annettiin globaalista talouspolitiikasta, ilmastopolitiikasta, kehitysrahoituksesta sekä ihmisoikeuksien edistämisestä ja kansalaisyhteiskunnan tukemisesta, joten kokonaisuus oli perinteistä kehityspolitiikka laveampi. Miinusta tuli siis esimerkiksi rahoitusmarkkinaveron ulkopuolelle jäämisestä. Olisin tosin itsekin mieluummin nähnyt Suomen veroon mukaan lähtevien ryhmässä.

Veronkierron estämisestä ja veroparatiisitalouksien suitsimisesta olisin kieltämättä odottanut edes hitusen parempaa arvosanaa. Voi kuitenkin olla, että kaikki uudistukset eivät vielä ole tavoittaneet todistuksen antajia. Hallituksessa on voimakas tahto toteuttaa Kepankin kiittämät hallitusohjelman kirjaukset. Omalla tontillani työtä tehostetaan muun muassa selvittämällä mahdollisuuksia tukea kehitysmaiden verohallintoa ja estää pääomapakoa siirtohinnoittelun ongelmiin puuttumalla. Uskon, että tulokset antavat jatkossa aihetta parempiin numeroihin.

Huonoin arvosana (6-) tuli kehitysrahoituksesta. Järjestö kiittää hallitusta edistyksellisestä päätöksestä käyttää päästöoikeuksien huutokaupasta saadut tulot kehitys- ja ilmastorahoitukseen, mutta moittii kehysriihessä tehdyistä leikkauksista, jotka “ovat romuttaneet lopullisesti 0,7 prosentin määrärahatavoitteen tavoitevuoden 2015 lähestyessä”. Näin kehitysministerinä Kepan näkemykseen on helppo yhtyä: Tavoitteisiin on vielä matkaa ja siksi määrärahoihin on palattava taas seuraavissa budjettineuvotteluissa.

 (Teksti on julkaistu Vihreässä blogissa 31.5.2013.)

Facebook
Twitter
WhatsApp