Suomen kehitysrahoitus tukemaan köyhimpiä

YK:ssa 2015 sovitut kestävän kehityksen tavoitteet sekä Pariisin ilmastosopimus edellyttävät merkittäviä rahallisia panostuksia ja johdonmukaista politiikkaa. Kehitysyhteistyön kohdalla rahan ohella merkittävää on entistä tehokkaampi avunantajien välinen koordinaatio sekä työn tuloksellisuuden varmistaminen. EU:n monivuotisen rahoituskehyksen tarkastelun yhteydessä on välttämätöntä nostaa kehitysvarojen …...

Vammaispalveluissa raha ei saa olla ainoa kriteeri

Yksi yhteiskunnan kehityksen keskeisistä mittareista on vähemmistöjen oikeuksien kunnioittaminen. Tätä Suomikin korostaa toimiessaan kansainvälisessä yhteisössä. Periaatteen tulee läpäistä yhteiskunnan kaikki tasot. Oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon on keskeinen ihmisoikeus. Ihmisoikeuksia tulee puolustaa ja toteuttaa myös täällä Suomessa arkisessa toiminnassa, ei …...

Ihmiset, planeetta, vauraus, rauha ja kumppanuus

Nämä ovat avainsanat YK:n agenda 2030:ksi nimetyille kestävän kehityksen tavoitteille, jotka päätettiin pitkän ja ennennäkemättömän osallistavan valmistelun jälkeen 25. syyskuuta New Yorkissa. Vaikka tuo tapahtuma on perusta köyhyyden, nälän ja naisten syrjinnän poistamiselle maailmasta seuraavat 15 vuotta, se jäi suurvaltapolitiikan …...

Kehitysyhteistyöleikkaukset iskevät Suomen ulkopolitiikkaan

Hallituksen kaavailemat kehitysyhteistyöleikkaukset vähentävät Suomen toimintakykyä ja heikentävät turvallisuutta nopeasti muuttuvassa maailmassa. Kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu ovat olleet tehokkaita välineitä köyhyyden vastaisessa taistelussa ja humanitaarisiin kriiseihin vastaamisessa. Suomen päätökset tehdään aikana, jolloin YK:ssa valmistaudutaan päättämään vuosituhattavoitteiden jälkeisistä post-2015 -tavoitteista syksyllä …...

Biaudet, Jaakonsaari ja Hautala varoittavat kehitysyhteistyörahojen leikkauksista

Kansanedustaja Eva Biaudet, Euroopan parlamentin jäsen Liisa Jaakonsaari sekä Euroopan parlamentin jäsen ja entinen kehitysministeri Heidi Hautala varoittavat uutta hallitusta kehitysyhteistyömäärärahojen leikkausten seurauksista. Suomi tunnetaan pitkäjänteisenä kehitysavun antajana ja kehityspolitiikan edelläkävijänä YK:ssa ja EU:ssa. Suomen painotukset, naisten aseman korostaminen, …...