Euratomin ristiriitaiset polttoainesopimuspäätökset

Euroopan atomienergiayhteisö Euratom kieltäytyi hyväksymästä Unkarin Paksin kaupunkiin suunnitellun ydinvoimalan polttoainesopimuksia. Paksiin suunniteltujen ydinreaktorien rakentamisesta ja ylläpidosta olisi vastannut venäläinen Rosatom. Myös polttoaine olisi tullut Venäjältä. Unkarin riippuvuus Venäjän toimittamasta ydinpolttoaineesta on jo ennestään 100 prosenttia. Nyt Euratom kieltäytyi hyväksymästä …...

Vihreiden valtuuskunta Ukrainassa

Monet Euromaidanin nuoret ovat nyt uusia kansanedustajia. Svetlana ja Mustafa keskellä meppikollegojen Peterin, Rebecan ja Ernestin kanssa. Viime viikonloppuna matkustin vihreiden valtuuskunnan mukana Kiovaan. Tapasimme muun muassa ukrainalaisia energia-asiantuntijoita. Sain kuulla, kuinka täydellisesti Ukrainan ydinvoimasektori on Venäjästä riippuvainen (99 %) …...

Rosatom nakertaa Euroopan energiaturvallisuutta

Riippuvuus Venäjän kaasusta on aiheuttanut vakavaa huolta EU-jäsenmaissa. Samaa huolta ei ole kannettu venäläisestä ydinenergiasta, vaikka Euroopan komission uuden energiaturvallisuusstrategian keskeisiä tavoitteita on vähentää riippuvuutta Venäjästä ja muista ulkopuolisista energiatoimittajista. Komissio on korostanut tarvetta suojella strategista energiainfrastruktuuria EU:n ulkopuolisten tahojen …...

Suomen mainehaaksirikko

Hyvät Lapin radion ja Radio Perämeren kuuntelijat, on ikävää joutua toistamaan aiemmin sanomaansa, mutta toisinaan tilanne vaatii sitä hyvinkin akuutisti. Heinäkuussa puhuin teille, miten moniongelmainen Pyhäjoelle kaavailtu ydinvoimala on, koska laitoksen toimittajana on Venäjän valtion suorassa ohjauksessa oleva Rosatom. Se …...

Terroristeja vai aktivisteja?

Pohjois-Saksassa Gorlebenin ydinjätteiden välivarastoon johtavan radan varrella on taas nähty suuren luokan poliisioperaatio, kun 99%:sesti täysin rauhanomaiset kansalaiset osoittivat perinteiseen tapaan mieltään ydinjätekuljetuksia vastaan. He eivät hyväksy ydinvoiman käytön aiheuttamien ongelmien sysäämistä tulevien sukupolvien ratkaistavaksi. Joukossa on tosiaan isoäitejä ja …...