EFSAn avoimuustesti

Oikeus tietoon kuuluu ihmisen perusoikeuksiin. Sen avulla kansalaiset voivat osallistua demokraattiseen päätöksentekoon, ilmaista mielipiteitään ja seurata meidän päättäjien toimia. Perusoikeuksia ei kuitenkaan voida pitää itsestäänselvyyksinä, vaan niitä on jatkuvasti puolustettava. Tietoa on pimitetty niin eurokriisin hoidossa, autojen päästötutkimuksissa kuin EU:n …...

Hautala vaatii CETA-sopimusta jäihin

Heidi Hautala yhdessä Euroopan parlamentin vihreiden kanssa vaatii EU:n  ja Kanadan vapaakauppasopimuksen (CETA) allekirjoittamisen lykkäämistä. CETAn yhteensopivuus EU:n perussopimusten kanssa olisi heidän mukaansa selvitettävä ensin. Monet EU-oikeuden asiantuntijat ovat esittäneet samaa. “Vapaakauppasopimuksen suhteen tarvitaan aikalisä. Sopimusta ei voida lyödä lukkoon …...

Lukuhuoneko on avoimuutta?

Kansainvälistä oikeus tietää -päivää vietettiin 28. syyskuuta. Oikeus tietoon kuuluu ihmisen perusoikeuksiin. Sen avulla kansalaiset voivat osallistua demokraattiseen päätöksentekoon, ilmaista mielipiteitään ja seurata meidän päättäjien toimia. Perusoikeudet eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyyksiä, vaan niitä on jatkuvasti puolustettava. Tietoa on pimitetty niin …...

Komissio vetää CETAlla mutkat suoriksi

Kauppakomissaari Malmström ilmoitti tänään, että EU:n ja Kanadan vapaakauppasopimus tuodaan jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin hyväksyttäväksi. Malmström ilmoitti olevansa vakuuttunut, että juridisesti sopimus kuuluisi kokonaisuudessaan EU:n toimivaltaan, mutta poliittisen hyväksynnän saamiseksi komissio ehdottaa CETAa hyväksyttäväksi sekasopimuksena, joka vaatii jäsenmaiden ratifioinnin. Huono …...

Trudeau ei pelasta meitä CETAlta

TTIP-vapaakauppasopimus on saanut ihmiset kaduille Suomessa ja muualla Euroopassa, mutta aikaisemmin neuvoteltu Kanadan ja EU:n välinen kauppasopimus CETA livahti suurelta osin tutkan alta. CETA neuvoteltiin salassa, ilman laajaa julkista keskustelua, kuten kansainväliset sopimukset on aikaisemmin ollut tapana tehdä. Tämän on …...