Julkisuus on sääntö, salassapito poikkeus

Oikeusasioiden valiokunnassa (JURI) äänestettiin eilen laatimastani lausunnosta EU:n avoimuusasetuksen soveltamisesta. Parlamentti laatii vuosittain mietinnön avoimuudesta EU:ssa. Tällä hetkellä parlamenttia puhuttaa erityisesti ns. trilogien avoimuus. Komissio, parlamentti ja neuvosto neuvottelevat lainsäädännön sisällöistä ja sanamuodoista kolmikantaneuvotteluissa. Nämä neuvottelut käydään tällä hetkellä täysin …...

Report on MEP’s general expenditure allowance

The Greens in the parliament have for long supported increased transparency of the monthly general expenditure allowance or office allowance of 4,299 euros payed to each MEP. It is meant for covering all expenses related to parliamentary activity otherwise not …...

Ensimmäinen kurkistus TTIP-neuvotteluihin

EU:n ja Yhdysvaltojen vapaakauppasopimusneuvottelut (TTIP) on yksi merkittävimpiä eurooppalaisten elämään vaikuttavista hankkeista tällä parlamenttikaudella. Avoimuuden puute on yksi eniten arvostelua herättäneistä seikoista. Parlamentille ei tähän mennessä ole annettu riittävästi ja oikea-aikaisesti tietoa sopimuksen ja neuvotteluiden sisällöstä ja etenemisestä, vaikka EU:n …...

Komissio tarjoaa TTIPiin yksipuolista avoimuutta

EU:n oikeusasiamies O’Reilly otti tänään kantaa EU:n ja Yhdysvaltojen vapaakauppasopimusneuvottelujen (TTIP) avoimuuteen kansalaisten tiedonsaannin parantamiseksi. Oikeusasiamies totesi, että kansalaisilla on oikeus saada nähdä TTIP-neuvotteluja koskevia asiakirjoja ja antoi samalla komissiolle kymmenen kohdan listan suosituksia. Hän painotti, että asiakirjojen julkistaminen on …...

Tiekartta avoimuuteen

Olin tänään puhujana Roadmap to Transparency -tapahtumassa Euroopan parlamentissa. Sekä komission että neuvoston toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen on keskeistä, mutta myös parlamentissa on tehtävää jäljellä. Tässä hengessä tapahtuman emäntä, kollegani Sophie in ’t Veld totesi avauksessaan: ”Julistamme komission varapuheenjohtajaehdokkaan Timmermansin unionin …...