Rosatom nakertaa Euroopan energiaturvallisuutta

Riippuvuus Venäjän kaasusta on aiheuttanut vakavaa huolta EU-jäsenmaissa. Samaa huolta ei ole kannettu venäläisestä ydinenergiasta, vaikka Euroopan komission uuden energiaturvallisuusstrategian keskeisiä tavoitteita on vähentää riippuvuutta Venäjästä ja muista ulkopuolisista energiatoimittajista. Komissio on korostanut tarvetta suojella strategista energiainfrastruktuuria EU:n ulkopuolisten tahojen …...