LobbyCal

Europaparlamentet har vid ett flertal tillfällen krävt att det ska införas ett obligatoriskt lobbyregister för alla EU:s institutioner. Den Gröna gruppen väljer nu att gå före i frågan om öppenhet kring lobbying genom att inför ett automatiskt system, LobbyCal för lobbyregistrering.

Vi har en skyldighet gentemot våra väljare att vara öppna med vilka lobbyister vi interagerar med och hur lobbyisternas åsikter beaktas vid beslutsfattandet. Det är viktigt för oss att träffa alla sorters berörda intressenter i beslutsfattandet. LobbyCal är öppen källa, så att alla andra kan använda den också.

Vi publicerar inte möten med hotade politiska dissidenter, whistleblowers eller journalister.

Date End FirstName LastName Partners Title Tags
FacebookTwitterGoogle+
%d bloggare gillar detta: