Vanhat merkinnät kategorioittain: Blogi

Maailmanparantaminen on yhteispeliä

Kaksi vuotta sitten olin ensimmäisellä kehitysministerimatkallani Afrikassa. Keskustelin Etiopian silloisen pääministerin kanssa maan kehitysnäkymistä, näin miten Suomen tuki on auttanut etiopialaislapsia kouluun ja kuulin paikallisilta kansalaisjärjestöiltä niiden sananvapausongelmista. Olen iloinen, että Suomi on voinut tukea myös niitä vaikeassa tilanteessaan.

Somalian kehitys ansaitsee tukemme

Kehitysministeri Heidi Hautala pitää tärkeänä sitä, että Suomi tukee Somalian kehitystä. Hautala osallistui eilen Somalian kehitystä koskevaan korkean tason keskusteluun Brysselissä. Suomi ilmoitti kansainvälisessä konferenssissa kaksinkertaistavan apunsa Somaliaan jo ensi vuonna.
– Erityistä kiinnostusta herätti yhteistyömme Suomen somalien kanssa. Olemme voineet tukea Kansainvälisen maahanmuuttojärjestön IOM:n toteuttamaa kehitysyhteistyötä, jossa terveysalan koulutuksen Suomessa saaneet somalit kouluttavat terveydenhoitohenkilöstöä Somalimaassa [...]

Suomi avainroolissa globaalien ongelmien ratkaisemisessa

Suomella on nyt ainutlaatuinen tilaisuus vaikuttaa siihen, miten kehitys rahoitetaan. Suurlähettiläs Pertti Majasen johtama YK:n kestävän kehityksen rahoituskomitea on avainroolissa, kun YK päättää vuoden 2015 jälkeisistä kehitystavoitteista - eli siitä, miten suuret globaalit ongelmat ratkaistaan. Majanen johtaa komitean työtä yhdessä Nigerian entisen valtiovarainministerin Mansur Muhtarin kanssa.

Kotihoidontuen jako edistysaskel tasa-arvolle

Hallituksen toimia ei viime aikoina ole kommentoitu kovin myönteisessä valossa. Kritiikki on ollut osin ansaittua: Talouden mittarien osoittaessa alaspäin ei helppoja päätöksiä ole eikä vaikeita päätöksiä ole ollut kuuden puolueen hallituksessa helppo tehdä. Nyt niitä tehtiin.

Valtion talous ei pelastu omaisuutta myymällä

Kesän aikana on käyty vilkasta keskustelua valtio-omistuksesta. Valtion omistamien osakkeiden myynti ei ole järkevä vaihtoehto velanotolle ainakaan näissä oloissa, kun Solidiumin salkun pörssiosakkeista saadaan enemmän osinkotuottoa kuin mitä valtion korkomenot pienenisivät, jos osakkeiden myyntitulojen verran lyhennettäisiin valtion velkaa.

Häiritsevätkö ihmisoikeudet suhteitamme Yhdysvaltoihin?

Toimittaja Kari Huhta spekuloi perjantain Helsingin Sanomissa sillä, ovatko ulkoministeri Tuomiojan ja minun lausumani Snowdenin tilanteesta vaikuttaneet Suomen ja USAn suhteisiin ehkä siten, että presidentti Obama valitsee Tukholman syyskuun alun vierailukohteekseen. Huhdan mukaan tilanne “monimutkaistuu”, kun ministerit kyseenalaistavat Yhdysvaltain oikeusjärjestelmän. “Sitä ei tiedetä, mitä vaikutusta ministerien puheilla on Obaman tapaamisen valmisteluun”, Huhta kirjoittaa.

Kansainvälinen oikeus suojaa “pilliinpuhaltajaa”

Edward Snowden lienee vieläkin Sheremetjevon lentokentän kansainvälisellä alueella vailla käypää matkustusasiakirjaa miettimässä väheneviä vaihtoehtojaan. Useiden EU-valtioiden kanta hänen liikkeisiinsä tuli selväksi, kun ne toissapäivänä estivät Bolivian presidentin ylilennon. Toisaalta Islannin parlamentissa on tehty lakialoite, joka takaisi Snowdenille maan kansalaisuuden.

Matkakokemuksia Lähi-Idästä

Olen juuri palannut viikon Lähi-idän matkalta, joka oli ensimmäiseni. Muutamassa päivässä silmät avautuvat aivan eri tavalla kuin seuraamalla tiedotusvälineitä vuodesta, jopa vuosikymmenestä toiseen. Olen tästä tilaisuudesta hyvin kiitollinen. Olisin erittäin mielelläni tavannut myös Israelin edustajia, mutta valitettavasti ulkoministeriön virkamiesten lakko esti sen tällä kertaa.

Yritykset ja ihmisoikeudet - Pöyry-tapauksen opit

“Vaikka TEMin alainen yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta (YHVA) vapautti Pöyryn näistä syytöksistä, se antoi yritykselle selkeitä moitteita. Ja ennen kaikkea: neuvottelukunta vaatii yrityksiä toimimaan paremmin jatkossa”, kirjoittaa Heidi Hautala blogissaan.

Tavoitteena vahva ja demokraattinen EU

Eduskunta aloitti tänään EU-selonteon käsittelyn. Hallituksen esitys viitoittaa hyvin Suomen EU-politiikkaa: EU nähdään siinä lähtökohtaisesti myönteisenä ja hyödyllisenä yhteisönä, ei peikkona. Entistä vahvempi, yhtenäisempi ja reilumpi Euroopan unioni on todellakin Suomen ja suomalaisten etu yhä globalisoituvassa maailmassa.

Maailma vuonna 2030

YK:n pääsihteerin asettama korkean tason paneeli viitoittaa tietä globaalille kehitykselle vuoteen 2030 asti: millaiset kehitystavoitteet maailma tarvitsee ratkaistakseen köyhyyden, eriarvoistumisen, konfliktien ja vakavien elinympäristömuutosten haasteet. Paneelin vastikään valmistunut raportti on hyvä pohja jatkokeskusteluille.

Maahanmuutto 2020 -strategia turvaa myös paperittomien ihmisoikeudet

Valtioneuvosto hyväksyi tänään Maahanmuutto 2020 -strategian. On tärkeää, että strategiassa on myönteinen perusvire. Maahanmuutto on Suomelle mahdollisuus, jota emme voi jättää käyttämättä.

EU:n pidettävä kiinni tietosuojasta

Ulkoministeriö julkisti tällä viikolla ensimmäisen ihmisoikeusstrategiansa. Mielessäni olivat erityisesti tuoreet paljastukset Yhdysvaltojen turvallisuusvirasto NSA:n Prism-ohjelman ulkomaisten internetin käyttäjien urkinnasta. Strategiassa nimittäin sitoudutaan puolustamaan avoimuutta ja ihmisoikeuksia johdonmukaisesti internetissä ja muissa viestintäteknologioissa.

Kansalaisjärjestöt vaikeuksissa

Mitä yhteistä on esimerkiksi Egyptillä, Venäjällä, Etiopialla ja Intialla? Kaikissa niissä valtio pitää kansalaisjärjestöjä tiukassa otteessaan ja vaikeuttaa järjestöjen tärkeää työtä.

Naiset ja ilmasto - erottamaton yhtälö

Maailman ympäristöpäivää vietetään tänään 42. kerran. Vaikka tietoisuus ympäristöongelmista on vuosikymmenten aikana lisääntynyt, planeettamme rajoja koetellaan koko ajan enemmän. Ilmastonmuutos vaikeuttaa jo nyt erityisesti kaikista heikoimpien, kuten kehitysmaiden naisten elämää.

Ihmisoikeudet käytäntöön kehitysyhteistyössä

Tavoitteet, prosessit ja tulokset ovat avainasemassa, kun kaikkea kehitysyhteistyötä muutetaan ihmisoikeusperustaiseksi, totesi ministeri Heidi Hautala keskustelutilaisuudessa kansalaisjärjestöjen ja konsulttien kanssa.

7- kannustaa kirimään

Kepa antoi tänään hallitukselle kehityspoliittisen kevättodistuksen. Oli mukava todeta, että parhaat arvosanat (8 ½) hallitus sai ihmisoikeuksien edistämisestä ja kansalaisyhteiskunnan tukemisesta. Kuten Kepa toteaa: “Ihmisoikeusperustaisuus on otettu kehityspolitiikan lähtökohdaksi, ja kansalaisyhteiskunnan tukemiseen on aito tahto.” Yksi osoitus tästä tahdosta on ensi viikolla järjestettävä tilaisuus, jossa ulkoministeriö ja järjestöt yhdessä miettivät, miten ihmisoikeusperustaista kehitystä parhaiten edistetään. [...]

Kehitys- ja ilmastorahoitukselle vahvistusta päästökauppatuloista

Eduskunta käsittelee tänään lisätalousarviota ja vie siinä käytäntöön kehysriihen päätöksen ohjata kaikki päästöoikeuksien huutokaupasta saatavat tulot tällä hallituskaudella kansainväliseen kehitys- ja ilmastorahoitukseen. Esimmäinen erä on 32 miljoonaa euroa, mikä korvaa jo jonkin verran varsinaisen budjettirahoituksen leikkauksia.

Kehitys ja kauppa kohtaavat

Ensimmäinen kehitys- ja kauppaministerin yhteinen matka Sambiaan ja Tansaniaan on juuri päättynyt. Edes silloin, kun sama ministeri on hoitanut näitä kahta salkkua, ei teemoja ole samaan tapaan yhdistetty kehitysmaihin suntautuvilla matkoilla. Kansalaisjärjestöistä Plan ja World Vision olivat mukana solmimassa ennakkoluulottomasti yhteistyösuhteita yritysten kanssa. Uskon, että tulevaisuus on PPP- eli “private, public, people” -kumppanuuksien. Lisää yhteisiä [...]

Somalia ansaitsee kansainvälisen tuen

“Somalia tarvitsee kansainvälisen yhteisön tuen päästäkseen uuteen alkuun oltuaan 20 vuotta vailla valtiota. Lontoon konferenssit toivottavasti saavat avunantajat sovittamaan toimensa kunnolla yhteen keskenään ja Somalian omien kehitystavoitteiden kanssa”, kirjoittaa Lontoon Somalia-konferenssiin 7.5. osallistunut ministeri Hautala.

EU:n rajavalvonnassa on kunnioitettava ihmisoikeuksia

Hallitus käsitteli tänään Euroopan unionin suunnittelemaa niin sanottua Älykkäät rajat -hanketta, jonka tarkoituksena on parantaa unionin sisäistä turvallisuutta ja helpottaa alueelle matkustavien pääsyä EU:hun. Rajavalvonnan uudistaminen on sinällään tarpeen. On kuitenkin varottava, että turvallisuuteen tähtäävät toimenpiteet eivät heikennä Eurooppaan matkustavien ihmisoikeuksia.

Päästökauppatuloja tarvitaan - Euroopan parlamentin päätös huono ilmastolle ja maailman köyhille

Euroopan parlamentti pysäytti tänään suunnitelman tiukentaa EU:n päästökauppaa. Päätös vaikuttaa suoraan myös siihen, miten Suomi kantaa vastuutaan maailman köyhimmistä sekä ilmastonmuutoksen torjumisesta.

Valtionyhtiöt raportoimaan verojalanjäljestään

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen on esittänyt, että valtio-omisteisissa yhtiöissä pitäisi puuttua selkeämmin veroparatiisien käyttöön. Työhön on omalla vastuualueellani tänä talvena jo tartuttu: omistajaohjauksessa valmistellaan yhtiöille raportointiohjetta verojalanjäljestä. Jatkossa voidaan saada tarkempia tietoja valtio-omisteisten yhtiöiden eri maihin maksamista veroista. Itse asiassa Itella, josta on viime päivinä puhuttu, oli raportoinut asiasta jo aiemmin.

Kehitysmaat kärsivät vauraiden maiden talousongelmista

Vauraiden maiden budjettileikkaukset kohdistuvat myös maailman köyhimpiin. Tuoreiden tilastojen mukaan OECD-maiden antama julkinen kehitysapu väheni viime vuonna reaaliarvoltaan neljällä prosentilla. Tämä jatkaa edellisenä vuonna alkanutta laskutrendiä ja kertoo, että puheet ovat todellisia sitoumuksia suurempia.

Kehysriihi: Päästöhuutokauppatulot kehitysyhteistyöhön ja ilmastotoimiin

Hallitus päätti tänään kehysriihessä ohjata hallitusohjelman mukaisesti kaikki päästöhuutokauppatulot hallituskauden ajan kehitysyhteistyöhön ja sen osana kansainvälisiin ilmastotoimiin, kirjoittaa kehitysministeri Heidi Hautala.

Olen pettynyt itseeni

Olen saanut tänään paljon yhteydenottoja kansalaisilta siitä, kuinka olen voinut sortua maksamaan kotitaloustyöstä hoitamatta säädettyjä työnantajamaksuja.
Ymmärrän, että ihmiset ovat pettyneitä toimintaani, olenhan ollut itse aktiivinen harmaan talouden torjuja ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden peräänkuuluttaja. Minäkin olen syvästi pettynyt itseeni.

Minun olisi pitänyt olla tarkempi remonttikulujen kanssa

Iltalehti väitti torstaina 14.3. minun teettäneen “pimeänä työnä” kotini oven korjauksen. Väitteet ovat harhaanjohtavia. Uskoin teettäväni työn velvollisuutensa hoitavalla urakoitsijalla. Hän teetti oven puusepällä, jota en tunne. Minun olisi kuitenkin pitänyt olla tarkempi oven korjauskulujen laskutuksen kanssa. Asian taustalla on nykyisen miesystäväni taloremontti, jota Iltalehden jutussa mainittu urakoitsija hoiti ja josta on käyty oikeutta. 

Ydinvoimaluvasta poimittua

Tästä puhuin eilen eli E.ONin ja siten alan osaamisen poistuttua hankkeesta tilanne palannee lähtöruutuun. Ohessa poimintoja Fennovoiman ydinvoimaluvasta.

Mehiläiskuolemia aiheuttaville torjunta-aineille stoppi

Mediassa levisi eilen ja tänään uutinen, jonka mukaan Suomi vastustaa mehiläiskuolemia aiheuttavien torjunta-aineiden, neonikotinoidien, kieltoa. Onneksi kanta on vasta virkamiesten esitys, joka peräänkuuluttaa lisäselvityksiä ja kiellon Suomessa rypsinviljelylle aiheuttaman ongelman ratkaisemista. 

-->

Vihreät

Vihreät De Gröna

Languages

FI / SE / EN / RU