Vihreiden mepin viikkokirje 15.-19.9.2014

Tervetuloa lukemaan vihreiden mepin Heidi Hautalan  viikottaisia kuulumisia Euroopan parlamentissa. Kerromme tulevista, tehdyistä päätöksistä ja järjestetyistä tapahtumista ja tilaisuuksista.

Seuraa Heidiä myös sivulla www.heidihautala.fi, Facebookissa ja Twitterissä.

Parlamentti vietti viikon täysistunnossa Strasbourgissa. Hallitsevia puheenaiheita olivat Ukrainan tilanne, Venäjä-pakotteet sekä Fennovoima/Rosatom-hanke. Heidi tapasi komissaariehdokkaat Mimican (kehitys) ja  Stylianidesin (humanitäärinen apu). Vihreiden ryhmä päätti omasta Saharov-ehdokkaastaan.

---

Ukraina

Tiistaina 16.9. koettiin historiallinen hetki, jolloin Euroopan parlamentti ja Ukrainan Rada ratifioivat yhtäaikaa videoyhteydessä assosiaatiosopimuksen. Parlamentin jäsenistä 535 äänesti puolesta, 127 vastaan (äärioikeisto ja äärivasemmisto), Ukrainassa 355 puolesta, 0 vastaan.

Torstaina parlamentti hyväksyi suurella enemmistöllä Ukrainaa koskevan päätöslauselman. Samalla mepit hyväksyivät vihreän ryhmän kirjaaman vaatimuksen peruuttaa kaikki energiahankkeet Venäjän kanssa.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0025+0+DOC+XML+V0//FI&language=FI

Ylen Lapin radion kolumni 17.9.2014

Keskustelu Suomen ulkopolitiikan linjasta Ylen A-Studiossa 18.9.2014

---

Fennovoima/Rosatom-hanke

Parlamentin vihreän ryhmän puheenjohtajat hämmästelivät Suomen hallituksen esitystä, joka suosii menneisyyden teknologiaa. Suomen katsottiin antavan väärän signaalin valitsemalla kumppaniksi maa, joka käy parhaillaan sotaa Ukrainassa, ja jolle EU on asettanut lisää sanktioita.

http://www.greens-efa.eu/finland-russianuclear-power-12779.html

---

Saharov-palkintoehdokas

Vihreiden ryhmä päätti eilen tukea Leyla Yunusin ehdokkuutta Saharov-palkinnon saajaksi. Vihreät haluaa muistuttaa parlamentin muita ryhmiä siitä, että Saharov-palkinto on parhaimmillaan suunnatessaan huomion ihmisoikeusloukkausten vaiettuihin uhreihin. Leyla Yunus, azerbaidzanilainen ihmisoikeusaktivisti, on parhaillaan yhä autoritäärisemmän valtion poliittisista syistä vangittuna. Hän joutui hiljattain toisen vangin pahoinpitelemäksi. YK:n kidutuksen vastainen komitea keskeytti vierailunsa maassa todeten, että viranomaiset estivät sen toiminnan, muun muassa pääsyn vankiloihin ja muihin pidätyskeskuksiin.

Parlamentti julkistaa voittajan 16. lokakuuta ja palkinto luovutetaan joulukuun täysistunnossa.
http://www.greens-efa.eu/sakharov-prize-2014-12767.html

Perjantaina Heidi piti Oras Tynkkysen kanssa toimittajatilaisuuden Helsingissä. Aiheena oli Ukrainan kriisin vaikutukset EU:n ilmasto- ja energiapolitiikkaan ja keinot vähentää riippuvuutta Venäjän energiasta.