Vihreiden mepin viikkokirje 26.-29.5.2015

Tervetuloa lukemaan vihreiden mepin Heidi Hautalan  viikottaisia kuulumisia Euroopan parlamentissa. Kerromme tulevista, tehdyistä päätöksistä ja järjestetyistä tapahtumista ja tilaisuuksista.

 

Seuraa Heidiä myös sivulla www.heidihautala.fi, Facebookissa ja Twitterissä.

---

YK:n pääsihteeri muistutti hallituksia kehitysrahoitusvastuustaan

Parlamentilla 27.5. pitämässään puheessa Ban Ki-moon sanoi, että köyhimmät maat ja pienet saarivaltiot tarvitsevat jatkuvaa ja lisääntyvää tukea, minkä vuoksi on varmistettava varojen ohjaaminen köyhyyden kitkemiseksi ja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Hän kiitti maita, jotka ovat jo saavuttaneet 0,7 prosenttia bkt:sta virallisena kehitysapuna, ja kehotti muitakin kehittyneitä valtioita ponnistelemaan tähän tavoitteeseen.

 

YK:n pääsihteeri nosti puheessaan esille myös Euroopan yhteisen vastuun toimia pakolaisten suojelun varmistamiseksi ja ihmishenkien pelastamiseksi. Hän rohkaisi jäsenmaita osoittamaan myötätuntoa pohtiessaan turvapaikanhakijoiden uudelleensijoittamisohjelmaa, jonka komissio esitteli tällä viikolla.

---

Eritrea avautumaan innovatiivisella kehitysyhteistyöllä

Mini-istunnossa keskusteltiin EU:n kehitysavusta Eritrealle dokumentoitujen ihmisoikeusloukkauksien valossa. Heidi sanoi mini-istunnossa innovatiivisten ratkaisujen kehitysyhteistyössä olevan yksi keino eristäytyneen valtion kanssa toimittaessa. Hyvä esimerkki on kansainvälisen kuulovammaliiton projekti Pohjois-Korean kuulovammaisten kanssa. Heidin mielestä Eritrean hallinto pitäisi saada vakuuttumaan avautumisesta saatavista hyödyistä

Heidin puhe

http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=unit&language=EN&vodId=1432748188970#

---

Tyttöjä suojeltava varhaisilta pakkoavioliitoilta

Mini-istunnossa Heidi muistutti, etteivät lakimuutokset itsessään estä lasten pakkoavioliittoja. Marokossa ja Tansaniassa perustuslaki suojaa lapsia liian aikaiselta avioliitolta, mutta tuomarin harkintavalta ja traditionaalinen oikeus ovat vielä vahvassa asemassa. Keskustelua on käytävä yhteisöjen perinteisten johtajien kanssa, jotta tytöt pääsevät kouluun ja oppivat vaatimaan oikeuksiaan.

Heidin puhe

http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=unit&language=EN&vodId=1432755602480

---

Maailmanpankki vaatii haavoittuvaisten ryhmien parempaa huomioimista kehitysyhteistyössä

Heidin emännöimässä Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston parlamentaarisen verkoston lounastapaamisessa Maailmanpankin eurooppalainen johtoporras korosti implementoinnin parantamista, jottei toiminta jäisi vain sopimustasolle. Lisäksi tavoitteena olisi saada kaikki ryhmät kuten vähemmistöt ja vammaiset kehityksen piiriin

---

Turkmenistanin ihmisoikeustilanne on huolestuttava

Heidi emännöi keskiviikkona Turkmenistanin ihmisoikeusseminaarin MEP Ana Gomesin ja  Human Rights Watcin, int'l partnership for Human rights'in ja Prove they are Alive -järjestön kanssa. Suunnitteilla olevaa EU:n ja Turkmenistanin välistä kumppanuus- ja yhteistyösopimusta jarruttaa Turkmenistanin heikkona pysynyt ihmisoikeustilanne. Turkmenistan on yksi maailman eristäytyneimmistä valtioista, missä ihmisten katoamiset sekä rajoitukset matkustamisessa ja Internetin käytössä ovat edelleen yleisiä. Ihmisoikeusjärjestöt haluavatkin, että EU asettaa Turkmenistanille tarkat ehdot, ennen sopimuksen ratifiointia.

Kansainvälisen kaupan valiokunta äänesti TTIPistä

Kansainvälisen kaupan valiokunta äänesti torstaina parlamentin suosituksista komissiolle koskien TTIP-sopimusneuvotteluita. Sijoittajasuojaan liittyvän riidanratkaisun (ISDS) osalta valiokunta päätyi varovaisen myönteiselle kannalle. ISDS-välimiesmenettelyä valiokunnassa kannattivat EPP (Kokoomuksen euroryhmä), ECR (Perussuomalaiset), ALDE (Keskusta ja RKP) sekä S&D (SDP). Greens/EFAn, vasemmistoryhmä GUE:n ja EFDD:n ISDS-vastainen kanta jäi valiokunnassa vähemmistöön. Suomalaisia meppejä ei osallistunut äänestykseen. Seuraavaksi parlamentin mietinnöstä äänestetään täysistunnossa kesäkuussa.

http://www.greens-efa.eu/eu-us-ttip-negotiations-14071.html (en)

http://www.europarl.europa.eu/news/fi/news-room/content/20150528IPR60432/html/TTIP-p%C3%A4%C3%A4sy-USAn-markkinoille-investointisuoja-ja-EU-standardit

Konfliktimineraaliäänestyksen tuloksia toukokuun täysistunnosta #mitenmeppiaanesti

---

Ensi viikolla ryhmäviikko

 

Maanantai 1.6.

- Kehitysvaliokunta äänestää lausunnosta vuoden 2016 budjettitrilogin neuvotteluihin

 

Tiistai 2.6.

- Ryhmäkokouksessa aiheina mm. TTIP ja EU-Venäjä -suhteet

 

Keskiviikko 3.6.

- Heidi puhuu ryhmän entisen puheenjohtajan Alexander Langerin muistotilaisuudessa

- Heidi osallistuu vuosittaiseen European Development Daysiin https://eudevdays.eu/ (en)

 

Torstai 4.6.

- Heidi vetää UN Womenin työpajan, jonka aiheena tasa-arvon kehitysrahoitus

 

Perjantai ja lauantai 5. - 6.6

- Vihreiden puoluekokous Oulussa https://www.vihreat.fi/puoluekokous-2015

 

https://www.facebook.com/heidi.hautala.14

@heidihautala

www.heidihautala.fi