Vihreiden mepin viikkokirje 18.-22.5.2015

Tervetuloa lukemaan vihreiden mepin Heidi Hautalan  viikottaisia kuulumisia Euroopan parlamentissa. Kerromme tulevista, tehdyistä päätöksistä ja järjestetyistä tapahtumista ja tilaisuuksista.

 

Seuraa Heidiä myös sivulla www.heidihautala.fi, Facebookissa ja Twitterissä.

---

RIIAN ITÄISEN KUMPPANUUDEN HUIPPUKOKOUS 21-22.5.:

 

Kommentti Riiasta: EU:n kyettävä joustamaan itäisten kumppaneiden suhteen

Itäinen kumppanuus ei ole kuolemassa, eikä Venäjän sota Ukrainaa vastaan ole sen syytä. Ilahduttavaa oli, että puheenvuoroissa korostettiin ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota. Niissä myös tuomittiin Valko-Venäjä ja Azerbaidzan poliittisista vangeista. Hollannin ulkoministeri Bernd Koenders totesi osuvasti, että ihmisoikeuksista on aivan normaalia puhua kumppanien kesken.

http://www.heidihautala.fi/eunjoustettavaitaistenkumppaneidensuhteen/

 

Euronestin rinnakkaispuheenjohtajat Hautala ja Dolidze: Mepit ja itäiset kumppanit painottavat turvallisuutta ja mahdollisuutta EU-jäsenyyteen

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150522IPR59003/html/EaP-Riga-summit-ensure-security-and-stress-the-EU-perspective

 

Vihreän ryhmän tiedote: EU:n on tuettava kumppanuusmaiden itsenäisiä valintoja

EU must support sovereign choices of neighbourhood countries

http://www.heidihautala.fi/en/10391/

 

Itäisille EU-kumppaneille ei ole patenttiratkaisua

EU:n ja Venäjän pitäisi päästä keskustelemaan kauppa-alueidensa yhteensovittamisesta, jotta kumppanimaat voisivat jatkaa kauppaa sekä Venäjän että EU:n kanssa. Tämä hyödyttäisi kaikkia ja voi olla ainoita keinoja lieventää Ukrainan kriisiä. Kauppa-alueiden yhteensovittaminen olisi paljon parempi vaihtoehto kuin nykytila, jossa Venäjä pyrkii jatkuvasti neuvotteluosapuoleksi EU:n ja Ukrainan vapaakauppasopimuksessa.

http://www.hs.fi/paivanlehti/20052015/a1432005869936

 

Russia punishing Eastern partners on EU relationship
Heidin kirjoitus Parliament Magazinessa

https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/russia-punishing-eastern-partners-eu-relationship

---

Parlamentti vaati sitovaa yritysvastuuta konfliktimineraaleille


Parlamentti äänesti asetuksesta, jolla halutaan ehkäistä tinan, tantaalin ja volframin, niiden malmien ja kullan myynnistä saatavien tulojen päätyminen aseellisille ryhmille. Komissio esitti alun perin ratkaisuksi vapaaehtoista sertifiointijärjestelmää.

Meppien enemmistö päätti toisin. Vihreiden ehdotuksen mukaisesti parlamentti kannatti kaikille yrityksille pakollisia vastuullisuussääntöjä, jotka kattavat koko tuotantoketjun. Käsittelyä jatketaan parlamentin, neuvoston ja komission välisissä neuvotteluissa.

http://www.heidihautala.fi/ephaluaakonfliktimineraalitpoiseuroopasta/

---

HS mielipide: EU:n on aika kantaa vastuunsa verikännyköistä

EU:n on maailman suurimpana markkina-alueena aika kantaa vastuunsa. Sitovat säännöt tulisi laajentaa koskemaan koko tuotantoketjua, ei pelkästään raaka-aineita. Tällöin konfliktimineraalien pääsy markkinoille voitaisiin estää silloinkin, kun niitä esiintyy esim. älypuhelimissa, tableteissa ja lampuissa.

http://www.heidihautala.fi/eun-on-aika-kantaa-oma-vastuunsa-verikannykoista/

---

Äitiyslomadirektiivi uhkaa joutua roskakoriin

Komission vuonna 2008 tekemän äitiysvapaadirektiiviehdotuksen tavoitteena oli lisätä työelämän tasa-arvoa ja edistää työn ja perheen yhteensovittamista. Edellinen direktiivi vuodelta 1992 kohteli äitejä potilaina ja äitiyslomaa sairauslomana. Nyt palkallisen äitiysloman minimipituudeksi ehdotettiin 18 viikkoa eli 4,5 kk. Näistä kaksi viikkoa olisi pakollista ennen tai jälkeen synnytyksen kansainvälisen työjärjestön ILOn suositusten mukaisesti.

Parlamentti paransi komission ehdotusta pidentämällä palkallisen äitiysloman vähimmäispituutta 20 viikkoon ja vaati uutena asiana kahden viikon isyysvapaata.

Neuvosto on pitänyt parlamentin kantaa epärealistisena. Jakaantuneina, ilman yhteistä kantaa, jäsenmaat ovat pitäneet huolta siitä, että neuvotteluja ei ole päästy jatkamaan.
Jos jäsenmaita ei saada palaamaan neuvotteluihin, komissio toteuttanee uhkauksensa ja vetää kesäkuussa alkuperäisen ehdotuksen pois valmistelusta "paremman lainsäädännön" nimissä.

http://www.akava.fi/akavalainen/mielipiteet/kohti_parempaa_eurooppaa/onko_tasa-arvoisen_tyoelaman_edistaminen_turhaa_saantelya

---

EuranetPlus: 50 shades of blue: Europe's balancing act, The Foreign Affairs, Development Aid programme

Heidi kommentoi dokumentissa EU:n ulkopolitiikan ja kehitysyhteistyön suhdetta ja tuloksellisuutta
https://youtu.be/oAsLkOUhT1M

---
---

4 meppiä vaatii YK:n alaista puhtaan kehityksen mekanismin hallitusta puuttumaan ihmisoikeusloukkauksiin Guatemalassa

Mepit vaativat CDM:n hallituksen jäseniltä toimia Santa Rita vesivoimalan hankkeen ympärillä tapahtuneiden vakavien ihmisoikeusloukkausten tutkimiseksi ja estämiseksi jatkossa.

http://www.heidihautala.fi/en/cdm-board-needs-to-take-action-to-protect-human-rights-in-santa-rita/

---

Ensi viikolla mini-istuntoviikko

 

Maanantai 25.5.

Parlamentti kiinni

 

Keskiviikko 26.5.

-Mini-istunto: YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon, G7-kokous

-Heidi emännöi Maailmapankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston parlamentaarisen verkoston lounaan.

-Heidi emännöi Turkmenistaniin ihmisoikeusseminaarin MEP Ana Gomesin ja  Human Rights Watcin, int'l partnership for Human rights'in ja Prove they are Alive -järjestön kanssa.

 

Torstai 27.5.

Heidi emännöi CMI:n Etelä-Kaukasus-valtuuskuntaa.

 

Vihreän ryhmän täysistuntokatsaus

http://www.greens-efa.eu/greensefa-round-up-14043.html

 

https://www.facebook.com/heidi.hautala.14

@heidihautala

www.heidihautala.fi