Vihreiden mepin viikkokirje 16.-20.3.2015

Tervetuloa lukemaan vihreiden mepin Heidi Hautalan  viikottaisia kuulumisia Euroopan parlamentissa. Kerromme tulevista, tehdyistä päätöksistä ja järjestetyistä tapahtumista ja tilaisuuksista.

 

Seuraa Heidiä myös sivulla www.heidihautala.fi, Facebookissa ja Twitterissä.

---

EU:n itäiset kumppanimaat tarvitsevat räätälöityjä kauppasuhteita

Jerevanissa Armeniassa päättyneen Euronestin parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselmissa korostettiin tiiviimpää energiayhteistyötä Venäjä-riippuvuuden vähentämiseksi, kumppanimaiden pääsyn helpottamista osaksi EU:n liikennepolitiikkaa ja kulttuuriviisumien käyttöönottoa kumppanimaiden taiteilijoille. Kokouksen toisena rinnakkaispuheenjohtajana toiminut Heidi korosti myös kansalaisyhteiskunnan vahvistamista pitkäkestoisten uudistusten aikaansaamiseksi.

Tiedote englanniksi: http://www.heidihautala.fi/en/euronest-calls-for-a-more-individual-approach-to-eastern-partners/

---

Itäisten kumppanimaiden kanssa on keskityttävä yhteisiin asioihin kuten energiaturvallisuuteen ja vihreään talouteen


Euronestin avajaispuheessa 17.3.2015 Heidi myös korosti parlamenttiyhteistyön mahdollisuuksia uudistaa itäistä kumppanuutta, antaa sille demokraattista legitimiteettiä ja edistää maiden välistä dialogia sekä luottamusta konfliktien sijaan. Heidi lisäksi vaati kolmen azerbaidzanilaisen itäisen kumppanuuden kansalaisyhteiskuntaedustajan vapauttamista vankilasta. He ovat Anar Mammadli, Intigam Aliyev ja Rasul Jafarov. Lisäksi Heidi vetosi kaikkiin maihin, mukaan lukien Suomi, että ne tunnustavat Armenian kansanmurhan.


Puhe englanniksi: http://www.heidihautala.fi/en/opening-of-the-4th-euronest-parliamentary-assembly/

---

Mepit ja itäisen kumppanuuden kansanedustajat kokoontuivat 16.-18.3. neljänteen Euronestin parlamentaariseen edustajakokoukseen Jerevanissa, Armeniassa

Asialistalla olivat energiapolitiikka, Venäjän aggressio, suhteet Valko-Venäjään ja viesti Riiassa toukokuussa pidettävään EU:n itäisen kumppanuuden huippukokoukseen. Istunnon puheenjohtajina toimivat Euroopan parlamentista Heidi Hautala ja Ukrainan Radasta Boris Tarasjuk.


http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150313IPR34601/html/EURONEST-to-meet-for-the-4th-time-in-Yerevan (en)

---

EU:n itäisten kumppanuusmaiden samanaikainen talousintegraatio sekä EU:hun että Venäjään tuo haasteita

Heidi oli puhujana 3.3. Heinrich Böll -säätiön konferenssissa Berliinissä, jonka aiheena oli talouden ja demokratian suhde Itä-Euroopan politiikkaan.

Lue Heidin englanninkielinen artikkeli: http://www.boell.de/en/2015/03/17/when-choosing-means-losing

---

Budjettivaliokunta keskusteli 2016 budjettiarviosta parlamenttia koskien

Parlamentin pääsihteeri ehdottaa yli 3 % lisäystä, mutta vihreät tukevat esittelijän Deprezin kantaa, jonka mukaan parlamentin tulisi näyttää mallia maltillisesta budjetoinnista taloudellisen kriisin aikana.
Samoin kannatettavaa on ehdotus arvioida uudelleen edellisen parlamentin prioriteetit ja monivuotiset projektit. Valiokunnan ja parlamentti on määrä äänestää lopullisesta ehdotuksesta huhtikuussa.

Heidin Brysselin toimistoon alkoi harjoittelijahaku


Harjoittelijoita haetaan puoli vuotta kestäviin harjoittelujaksoihin, joista ensimmäinen alkaa syyskuun alussa.


http://www.heidihautala.fi/harjoittelijaksi-heidi-hautalan-toimistoon-2/

Euroopan atomienergiayhteisö Euratom kieltäytyi hyväksymästä Unkarin Paksin kaupunkiin suunnitellun ydinvoimalan polttoainesopimuksia


Paksiin suunniteltujen ydinreaktorien rakentamisesta ja ylläpidosta olisi vastannut venäläinen Rosatom. Myös polttoaine olisi tullut Venäjältä.

Unkarin hallitus päätti jatkaa sopimuksien salassapitoa 30 vuodella. Myös Rosatomin suunnitteleman Fennovoiman ydinvoimalan polttoainesopimus on salainen ja Heidi vaatikin komissiota kumoamaan asiakirjapäätöksen, jotta sopimukset julkaistaisiin.

http://yle.fi/uutiset/heidi_hautala_vaatii_fennovoima-sopimuksia_julkisiksi/7867334

http://www.heidihautala.fi/euratomin-ristiriitaiset-polttoainesopimuspaatokset/

---

Ensi viikolla (mini-istuntoviikko)

 

Maanantai 23.3. ja tiistai 24.3.

- JURI-valiokunta käsittelee mm. EU-tuomioistuimen tuomarien lukumäärää, sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevaa REFIT-ohjelmaa sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausuntoa TTIP-sopimuksesta ja erityisesti sen ISDS-riidanratkaisumenettelystä. Heidi toimii näissä kaikissa Greens/EFA-ryhmän varjoesittelijänä. http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/juri/home.html

 

Tiistai 24.3.

- Heidi avaa keskustelutilaisuuden, jonka aiheena on EU:n ilmastorahoituksen mahdolliset vaikutuksen ihmisoikeustoimintaan. Tilaisuuden järjestäjän englanninkieliset kotisivut www.carbonmarketwatch.org

 

Keskiviikko 25.3.

- Vihreiden ryhmässä keskustelu Turkista.

- Mikroistunto: Euroopan naapuruuspolitiikka, veropolitiikka ja makrotaloudellinen apu Ukrainalle.

-  Eduskuntavaalipaneeli Suomen EU-edustustolla.

 

Perjantai 27.3.

- EP-tiedotuksen TTIP-keskustelutilaisuus, jonka aiheena EP:n linjaukset ja rooli päätöksenteossa. 9.30 - 11.30, aamukahvi 9.00. Eurooppasali, Malminkatu 16.

- Vihreiden kehityspoliittisen työryhmän sekä Ajatuspaja Vision järjestämä kehityspoliittinen seminaari.

http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Kirjasto_10/Mihin_kehitysyhteistyota_enaa_tarvitaan_(62162)

 

https://www.facebook.com/heidi.hautala.14

@heidihautala

www.heidihautala.fi