Vihreiden mepin viikkokirje 23. - 27.2.2015

Tervetuloa lukemaan vihreiden mepin Heidi Hautalan  viikottaisia kuulumisia Euroopan parlamentissa. Kerromme tulevista, tehdyistä päätöksistä ja järjestetyistä tapahtumista ja tilaisuuksista.

 

Seuraa Heidiä myös sivulla www.heidihautala.fi, Facebookissa ja Twitterissä.

---

Heidi Hautala laatii esityksen EU:n hallintomenettelylaiksi

Oikeudellisten asioiden valiokunta valtuutti Heidin laatimaan esityksen EU:n hallintomenettelyitä koskevaksi asetukseksi. Tätä varten kootaan eri poliittisten ryhmien edustajista koostuva työryhmä, jota Heidi johtaa. Heidi oli jo aikaisemmin valittu EU:n hallintolain kehittämistä koskevan lainsäädäntöhankkeen pysyväksi esittelijäksi.

---

Oikeudellisten asioiden valiokunta järjesti kuulemisen EU:n ja Yhdysvaltojen hallintomenettelyistä

EU:n hallintolain kehittämiseen liittyen oikeudellisten asioiden valiokunta järjesti Heidin johdolla asiantuntijakuulemiseen siitä, kuinka kansainvälinen oikeus ja muut ylikansalliset mekanismit vaikuttavat EU:n hallintolainsäädäntöön. Heidi toimi tilaisuuden puheenjohtajana. http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/juri/events.html?id=20150224CHE00181 (en)

---

Veronkiertoa tutkiva erityisvaliokunta aloitti

Vihreiden aloitteesta syntynyt veronkiertoa tutkivan erityisvaliokunnan kokoonpanosta päätettiin.
EPP:n Alain Lamassouren vetämässä 45-jäsenisessä valiokunnan varapuheenjohtaja on vihreiden Eva Joly.
Vihreitä edustavat myös Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Maragall, Molly Scott Cato ja Ernest Urtasun. 
Valiokunnan työ alkaa 9. maaliskuuta. Vihreät vaativat mm. kuultaviksi veronkiertoon osallistuneiden yritysten johtajia ja osallistuneiden maiden valtiovarainministereitä.
http://www.greens-efa.eu/tax-evasionluxembourg-leaks-13637.html

---

Ympäristövaliokunta piti kiinni EP:n ILUC-kannasta

Valiokunta äänesti tiistaina esityksestä koskien biopolttoaineita ja epäsuorasta maankäytöstä (ILUC) syntyviä päästöjä.
Vihreät olivat tyytyväisiä siihen, että päästöt otetaan huomioon osana polttoaineiden laatua koskevaa direktiiviä vuodesta 2020 eteenpäin.
Sen toivotaan ohjaavan energiayhtiöiden investointeja kestävämpiin biopolttoaineisiin.
Elintarviketuotantoon pohjautuvien (ensimmäisen sukupolven) biopolttoaineiden osuudeksi jäi 6 prosenttia, mikä on vihreiden mielestä liian korkea, mutta kuitenkin tiukempi kuin neuvoston kanta.
Valiokunta antoi valtuudet esittelijälle, Nils Torvaldsille aloittaa neuvottelut ja pyrkiä sopuun neuvoston kanssa.
http://www.greens-efa.eu/biofuels-land-use-and-climate-13618.html

---

Ympäristövaliokunta tiukensi ehdotusta päästökaupan markkinavakausreservistä

Ympäristövaliokunta paransi komission ehdotusta koskien päästökaupan markkinavakausreserviä.
Ylimääräisiä päästöoikeuksia (12 %) siirrettäisiin reserviin jo vuonna 2019 vuoden 2021 sijaan.
Myös nykyiset ylimääräiset 900 miljoonaa päästöoikeutta, joiden huutokauppaa siirrettiin aiemmin, päätettiin siirtää suoraan reserviin.
Valiokunta toivoo sopua neuvoston kanssa ja nopeaa ratkaisua reservistä. Neuvottelut alkavat viimeistään maaliskuun alussa.
http://www.greens-efa.eu/emissions-trading-13609.html

Kehitysyhteistyön rahoittamisen haasteena investointikannustimien puuttuminen

Valiokunta keskusteli valmisteilla olevasta raportista rahoituksen keräämiseen ja investointien kanavoimiseen liittyen. Kestävän kehityksen tavoitteisiin pääseminen vaatii globaalin bisnesajattelun muuttamista, mutta myös yksityisten yritysten mukaan saamista, sillä julkinen sektori ei pysty täyttämään raha-aukkoa.

Puheenjohtajana toimi kehityskomissaari Neven Mimica.

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/events-hearings.html?id=20150224CHE00041 (en)

---

Komission energiaunionistrategia kiinni kaasussa

Komission energiaunionia koskevan tiedonannon päätavoite on saada Itä-Eurooppa irti Venäjän-kaasuriippuvuudesta. Komissio ei valitettavasti osoittanut tulevaisuuden ajattelua EU:n energiakäytöstä eikä tuotannosta. Niin liuskekaasu kuin ydinvoimakin löytyvät ehdotusten joukosta. Uudistuvien energialähteiden rooli tulisi olla vahvempi ja energiatehokkuuden tavoite sitova ja tiukempi kuin 27 %.

http://www.greens-efa.eu/energy-union-13627.html

---

Keskustelu parlamentin itäisen kumppanuuden Euronestin ja ulkoasiainvaliokunnan kanssa jäätyneistä konflikteista

Euronest-valtuuskunta ja ulkoasiainvaliokunta järjestivät asiantuntijakuulemisen jäätyneistä konflikteista EU:n itäisen kumppanuuden maissa. Mukana olivat Crisis Management Initiative (CMI) ja International Federation of the Human Rights Leagues (FIDH).

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20150226-1045-COMMITTEE-AFET

---

Ensi viikolla (ryhmäviikko)

 

Maanantai 2.3.

- Heidi Hautalan ja Greens/EFAn järjestämä konferenssi TTIP:n investointiriitojen ratkaisumekanismin (ISDS) suhteesta kansainväliseen ja EU-oikeuteen. Mukana akatemiaprofessori Martti Koskenniemi. http://www.greens-efa.eu/investor-state-dispute-settlement-isds-in-eu-law-and-international-law-13528.html (en)

- Konferenssia edeltää lehdistötilaisuus samasta aiheesta

 

Tiistaina 3.3.

- Heidi puhujana Heinrich Böll –säätiön konferenssissa Berliinissä. Aiheena talouden ja demokratian suhde itä-Euroopan politiikassa.

 

Keskiviikko 4.3.

- Time to act – aborttioikeuksien puolesta. Parlamentin seksuaali- ja lisääntymisterveys- ja oikeuksien työryhmän tilaisuus, jossa puhujana mm. komissaari Mimica.

 

Perjantai 6.3.

- Meppikahvit klo 9.30 Eurooppatiedotus, Malminkatu 16

- Naiset pörssiyritysten hallinnossa - kiintiöillä vai ilman? –seminaari klo 11-13 Eurooppatiedotus, Malminkatu 16

http://www.europarl.fi/fi/tapahtumat.html;jsessionid=B1AA29207818AF5C37979405EF76C7F1

 

https://www.facebook.com/heidi.hautala.14

@heidihautala

www.heidihautala.fi